Directeur Lisette: “Als school, peuteropvang en BSO maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en zijn we flexibel in ons aanbod aan jonge kinderen.”

“Als school, peuteropvang en BSO maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en zijn we flexibel in ons aanbod aan jonge kinderen.”

Lisette de Roo, directeur IKC Nova

“IKC Nova is een fijne plek waar we peuters en kleuters willen laten stralen. We bieden peuteropvang, BSO, regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en een variagroep. Als school en BSO maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en zijn we flexibel in ons aanbod aan jonge kinderen. Daar heb je één team voor nodig met dezelfde visie en waarden. Een jongen van groep 7 SBO die een kei is in rekenen, doet bij ons gewoon mee bij rekenen in de reguliere groep 7. Onze leerkrachten en IB’ers zien de waarde van pedagogisch medewerkers en de BSO weet onze experts te vinden bij vragen en zorgen over een kind. De IKC-vorming is een traject van de school en KindeRdam samen, waarbij we elke keer weer een stap verder zetten en iets nieuws oppakken. Ik zie veel mogelijkheden voor verdere samenwerking. De BSO kan na schooltijd bijvoorbeeld workshops aanbieden, voor zowel BSO- als andere kinderen. We hebben na schooltijd al wel een sportaanbod, zoals zes weken basketbal, maar iets met techniek of iets creatiefs met schilderen of dans vind ik ook fijn. Dit is te regelen met het inzetten van BSO-talenten.”

Bordsessie, thema’s en vieringen peuters en kleuters
“Bij ons doen peuters en kleuters al veel samen, dankzij de samenwerking met pedagogisch medewerker Sandra Multem en haar leidinggevende Monique Windrich van KindeRdam. Sandra is pedagogisch medewerker van de onderbouw en ze doet voor schooltijd een keer per week mee met onze bordsessie onderbouw voor peuters en kleuters. Wij werken met leerKRACHT en formuleren doelen voor onder meer taal, rekenen, gedrag, sfeer en buitenspelen. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Hoe? Wat heb je nodig? Hoe kun je een ander helpen? Welke acties? Daarnaast betrekken we Sandra ook bij vieringen, thema’s en studiedagen op school. Ze hoort dus echt bij ons en weet hoe wij werken.”

Variagroep en Kijk!
“Op IKC Nova hebben we naast regulier en SBO ook een variagroep met 12 kinderen in de kleuterleeftijd. Dit doen we voor zorgkinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij krijgen in een kleine setting twee jaar goede begeleiding en onderwijs. Daarna kunnen ze doorstromen naar regulier of SBO. Leerkracht Ellen Vermeulen van de variagroep en Sandra overleggen regelmatig over kinderen uit de peutergroep die extra aandacht nodig hebben. Handig daarbij is dat we voor peuters en kleuters met het observatiesysteem Kijk! werken.”

Twee vaste onderwijsassistenten
Op IKC Nova ondersteunen twee pedagogisch medewerkers vanuit KindeRdam de leerkrachten van de midden- en bovenbouw als onderwijsassistent (de pedagogisch medewerker ondersteunt in onderling overleg de leerkracht door haar taken uit handen te nemen. Formeel is ze geen onderwijsassistent, maar zo wordt ze op de werkvloer wel genoemd). Dit doen ze vooral buiten de klas en daar zijn ze vooral praktische handen. Dit ontlast de leerkracht en hij of zij kan zo meer tijd besteden aan het lesgeven of een kind individuele aandacht geven.

De onderwijsassistenten zetten we ook in per sprint die loopt van vakantie naar vakantie. Per sprint bekijken we welke kinderen welke zorg nodig hebben en zetten daarop in. Een gedragswetenschapper die op school is ingezet vanwege de pilot ‘ONZE aanpak’ van PPO (ONZE staat voor ONderwijs en Zorg Expertise) stuurt de onderwijsassistenten aan die we vanuit ‘ONZE aanpak’ hebben aangesteld.” De onderwijsassistenten vanuit KindeRdam doen vanuit praktische overwegingen nog niet mee aan de bordsessies voor de bovenbouw: die bordsessies zijn na schooltijd en dan gaan zij naar de BSO of naar een andere locatie. Ik hoop dat we dit in de toekomst anders kunnen inplannen, want de sessies zijn belangrijk.”

BSO in technieklokaal
“We hebben op school ook nog een pedagogisch medewerker van de BSO die gebruik maakt van ons technieklokaal en onze spullen. Zij is van oorsprong handvaardigheid juf en ze kan zich daar helemaal uitleven met knutselen en techniek. Ik betaal de pedagogisch medewerkers ook voor de tussenschoolse opvang, waarbij ze het buitenspelen verzorgen en kinderen activeren. De leerkracht of de onderwijsassistenten zijn er dan voor de orde en de ruzietjes. Wat ik enorm waardeer, is de flexibiliteit van KindeRdam: ze hebben een extra onderwijsassistent ingezet voor de noodopvang tijdens corona.”

Verder naar elkaar groeien
“We willen voor ouders naar één gezicht, één inschrijving, één loket voor kinderen van alle leeftijden toe. Dat doen we al met onze gezamenlijke app voor SO, peuters en school. Samen sturen we eens per twee weken berichtjes naar de ouders. Die gaan over zwemles, maar ook over de letters die we hebben geleerd. Ouders blijven zo op de hoogte en kunnen via de app bij rapportgesprekken zelf een tijd inplannen. Ik denk dan we in de toekomst nog meer naar elkaar kunnen groeien en dan zou er bijvoorbeeld één leidinggevende voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen zijn. Die kan dan de functioneringsgesprekken doen, want hij of zij weet hoe het hier op school in de praktijk gaat. Onze droom is dat IKC Nova een goede plek is voor kinderen van 0 tot 14, zodat ze hier uiteindelijk met een goed gevulde rugzak naar het voortgezet onderwijs kunnen op een niveau dat bij het kind past.”