Directeur Petra: “Elke ochtend start de school met een opening en daar zijn de peuterleidsters ook bij.”

“Elke ochtend start de school met een opening en daar zijn de peuterleidsters ook bij.” – Petra van Schelven, directeur CBS Mozaïek

“Samen is de basis van alles. School en ouders, juf en kind, school en peuterspeelzaal en school en de wijk: we willen het met elkaar doen. Daarom is CBS Mozaïek een school van groep 0 tot en met groep 8, alles is met elkaar verweven voor het spelende en lerende jonge kind. De samenwerking met de peuteropvang was er al toen ik hier vier jaar geleden het stokje overnam. Inmiddels werken we met hetzelfde observatiesysteem Kijk! en zijn we ontwikkelingsgericht bezig in de peutergroepen en in groep 1 en 2. De training hiervoor hebben de pedagogisch medewerkers en leerkrachten destijds samen gedaan. Ook hebben we al enkele jaren een coach van Peuter&Co die vier uur in de week meekijkt in groep 1 en 2. Pedagogisch medewerker Christa van Toorn van de peuteropvang draait twee dagen per week mee als leraarondersteuner bij de kleutergroepen. Daarmee versterken we de doorgaande leerlijn in de praktijk. Inmiddels is Christa deel van onze school geworden, want ze staat samen met leerkracht Sanne van Collenburg voor groep 1/2. Ze draait één dagdeel zelfstandig de groep en valt in als dat nodig is. We zijn echt één team: elke ochtend start de school met een opening en daar zijn de peuterleidsters ook bij.”

Samen is de basis van alles
“Sinds het vorige schooljaar zijn onze kleutergroepen zodanig gegroeid, dat we met 30 kleuters in een kleutergroep zaten. Toen is Christa samen met onderwijsassistent Joao de instapgroep bij ons gaan draaien. Joao werkt hier voor vier dagen. Hij geeft muzieken technieklessen aan groep 0 tot en met 8. Twee keer per week geeft hij muzieklessen aan peuters. Hij ondersteunt ook bij de gymlessen van de kleuters. Daarnaast is hij aanwezig bij de kleutergroepen om de leerkracht in de klas te helpen. Dit bedoel ik met samen is de basis van alles.”

Flexibel inspelen
“In de samenwerking met Peuter & Co en de pedagogisch medewerkers moet je flexibel zijn. Als Christa op maandagochtend, dinsdagmiddag en woensdagochtend in de peuteropvang werkt, dan moeten wij de dagdelen dat zij bij ons werkt daarop afstemmen. Wij kunnen haar meer continuïteit in de uren geven. Andersom werkt het ook: als een peuterleidster hulp nodig heeft, dan springen we bij. Dat kan, omdat we allemaal in hetzelfde gebouw zitten.”

Peuters en kleuters
“Samenwerking betekent ook dat we de oudere peuters en de kleuters met elkaar in contact brengen, bijvoorbeeld met buitenspelen. Bij een thema bereiden de peuterleidsters en de leerkrachten van groep 1/2 dit met elkaar voor. Een aantal woensdagen per jaar hebben we een techniekochtend voor groep 0 tot en met groep 8, bijvoorbeeld over water of vliegen. Ik maak ook gezamenlijke berichten: elke zondagavond breng ik een memo uit over wat we de komende week gaan doen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten weten dus wat er die week speelt. Ouders reageren soms verbaasd als ze hun peuter voor de school apart moeten inschrijven. Ze denken dat we één organisatie zijn. In de praktijk wel, maar op papier niet. Het nieuwe klimtoestel buiten is door ons en Peuter&Co betaald. De speelotheek hebben we ook samen opgezet en onze bieb is niet alleen voor groep 1 tot en met 8, maar we hebben ook boekenkisten voor de peuters.”

Jas, veters, cijfers en letters
“Een van de voordelen van het inzetten van pedagogisch medewerkers is dat zij ervaren hoe het is in de klas. Bij de peuterspeelzaal zijn er twee leidsters op 16 kinderen en op school heb je als leerkracht bijvoorbeeld 25 kinderen. En dan is het handig als de nieuwe groep kleuters zelfstandig hun jas aan en uit kunnen doen of hun schoenen kunnen veteren. Doordat peuterleidsters de lessen bijwonen, zien ze dat iets niet goed gaat en dan besteden ze daar in de peuteropvang extra aandacht aan. Dat kan ook met cijfers, tellen of letters te maken hebben. Zo helpen we elkaar en alles is op een natuurlijke manier in elkaar verweven. We hebben elk schooljaar een studieochtend voor de peuters en de kleuters samen en we besteden jaarlijks een dag aan gezamenlijke scholing.”

Vergaderen na peutertijd
“Of ik tips heb? Begin gewoon en geef iedereen de tijd om te wennen, te leren en te verbeteren. Je moet wel oog hebben voor werktijden van pedagogisch medewerkers. Op school kunnen wij tot vijf uur vergaderen, maar als een peuterleidster van half negen tot half vier wordt betaald en daarna nog met de school moet vergaderen tot vijf uur, dan moet je daar iets voor regelen. Gelukkig is dit bij Peuter&Co goed geregeld.”