Directeur Wilke: “Met één leerkracht en twee onderwijsassistenten ben je flexibeler als je in kleine groepjes zelfstandig wilt werken.”

“Met één leerkracht en twee onderwijsassistenten ben je flexibeler als je in kleine groepjes zelfstandig wilt werken.” – Wilke Vos, directeur De Kleine Prins

“Het inzetten van pedagogisch medewerkers in het onderwijs is niet nieuw voor ons. Alles raakte in een stroomversnelling toen we in 2010 de samenwerking met KindeRdam aangingen. We werken nu al enkele jaren op een gelijkwaardige voet samen voor het kind. De BSO is langzaam deel van ons geworden. Vertrouwen moet je winnen door dingen samen op te pakken. Vanaf 2018 werken we nu met pedagogisch medewerkers als onderwijsassistent voor de onderbouw. Zij horen bij ons en zijn deel van De Kleine Prins. Door het samenwerken en afstemmen, sluiten onze pedagogische visies beter op elkaar aan. Je leert elkaar als team beter kennen en je spreekt elkaar aan op gedeelde waarden. Dat bereik je niet van de ene op de andere dag, dat moet echt groeien. Als je vertrouwen hebt in elkaar, is het makkelijker om naar één organisatie te werken. We hebben zelfs al een pedagogisch medewerker die is doorgegroeid tot leerkracht. Dat kan dus ook.”


Herkenbaarheid, vertrouwdheid, veiligheid
“Kinderen komen soms al om half acht in de ochtend binnen en gaan om pas ‘s avonds tegen half zeven de school uit. Voor kinderen lopen BSO en school heel natuurlijk in elkaar over, omdat ze de hele dag dezelfde pedagogisch medewerkers tegenkomen. Dat geeft herkenbaarheid, vertrouwdheid en veiligheid. Je moet als school investeren in het begeleiden van de pedagogisch medewerkers. Hij of zij moet het onderwijssysteem begrijpen, want dat is anders dan de BSO en de kinderopvang. Wij hebben ze ook wegwijs gemaakt in de uitgangspunten en aanpak van het montessorionderwijs. Het vraagt ook een investering van ons, dus enkele leerkrachten zijn op de BSO gaan kijken. Hierdoor begrijpen ze veel beter wat de pedagogisch medewerkers daar vakinhoudelijk doen.

Ik zie grote meerwaarde in het samen organiseren van activiteiten en thema’s voor school en BSO. Dit voorjaar tuigen we samen GrowWhizzkid op, waarbij we kinderen meer leren over gezonde voeding en de herkomst van groente en fruit. Ze gaan zelf ook groeten en fruit kweken en het leuke is dat ze daar zowel onder schooltijd als in BSO-tijd mee aan de slag kunnen.”

Individuele aandacht en flexibiliteit
“De rolverdeling is duidelijk. De leerkracht geeft de instructies en is didactisch en pedagogisch verantwoordelijk. De onderwijsassistent kan een kind ondersteunen bij het verwerken van de leerstof. Zo kun je in grotere groepen toch individuele aandacht geven.

Met één leerkracht en twee onderwijsassistenten ben je flexibeler als je in kleine groepjes zelfstandig wilt werken. De leerkracht kan zich dan beter richten op de kerntaken; dat is effectiever en efficiënter. We hebben scheidingswanden waarmee we het lokaal kunnen aanpassen aan het gebruik door onderwijsassistenten en leerkrachten; zo werk je als klas gescheiden en toch samen.”

Vaste waarde
“De leerkrachten zijn blij met de onderwijsassistenten. We werken nu drie jaar met vaste onderwijsassistenten op een groep. Op vrijdag hebben we twee onderbouwgroepen waar een leerkracht en twee onderwijsassistenten in werken. We moeten nog wel stappen zetten in het verder opleiden van de pedagogisch medewerkers tot volwaardige onderwijsassistenten. Ander voordeel van de samenwerking is dat we eventuele personeelstekorten en ziektes goed kunnen opvangen. Wat er ook gebeurt; de school blijft doordraaien en daar zijn ouders blij mee.”

Nieuw carrièrepad
“We gaan pedagogisch medewerkers die dat willen, opleiden tot leerkracht en dat is een mooi nieuw carrièrepad voor ze. We zouden het liefst ook de onderwijsassistenten willen aansturen onder de vlag van De Kleine Prins. Dat gebeurt nu door KindeRdam. Als wij dat doen, heeft met nog meer voordelen voor het onderwijs. Dan moeten we wel goed naar de beloning kijken, want de systemen verschillen. De BSO kent uren en geen normjaartaken zoals wij op school hebben.”

Begin klein en vier successen
“Of ik tips heb voor scholen en BSO’s? Het begint met persoonlijk contact, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Zet het koffiezetapparaat centraal, dat is van iedereen en daar leer je elkaar beter kennen. Je bent niet meer dan de ander en neem dus een kijkje bij elkaar. En vergeet niet: een cultuurverandering is moeilijk en vraagt om een lange adem: begin dus klein en vier je successen. Als alle partijen merken dat ze er profijt van hebben en het is goed voor de kinderen, dan maak je vanzelf vervolgstappen in de samenwerking. En vergeet ook niet de ouders en de MR hierin mee te nemen.”