Gebiedsmanager Jolanda: “We gaan van onze eilandjes af en vormen steeds meer een IKC; dat is goed voor de kinderen.”

“We gaan van onze eilandjes af en vormen steeds meer een IKC; dat is goed voor de kinderen.”

Jolanda Lodder, gebiedsmanager Zalmplaat van KindeRdam

“Wij willen ieder individueel kind kansen bieden in zijn of haar ontwikkeling en een goede start geven op de basisschool. Dat is ook de reden dat we al sinds 2016 samenwerken met de Zalmplaatschool en groeien naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Groeien zeg ik bewust, stapje voor stapje vormen we steeds meer een IKC. We zetten steeds meer stappen, bijvoorbeeld met de doorlopende leerlijn. We maken ook gebruik van hetzelfde observatiesysteem Kijk! voor de ontwikkeling van kinderen. Ook werkt een pedagogisch medewerker van ons nu als eventmanager op school en dat heeft voor nog meer verbinding gezorgd. We komen steeds dichter bij elkaar, leren elkaar en elkaars vak beter kennen en gaan gelijkwaardig en respectvol met elkaar om. Ik zie de inzet van onze pedagogisch medewerker op de school als een goede start naar nog meer samenwerking, omdat we elkaar op inhoud en relatie beter weten te vinden. We gaan van onze eilandjes af en dat is goed voor de kinderen.”

Organisatietalent
“Tijdens gesprekken en in de praktijk zag ik dat Ana haar ambities verder gingen dan pedagogisch medewerker op de BSO. Ana heeft een hbo-opleiding en veel ervaring met grote groepen op de BSO. Daarnaast is ze een echt organisatietalent. Ze was namens ons al betrokken bij het organiseren van een kinderboekenweek op de Zalmplaatschool. Al onze locaties in de wijk Zalmplaat deden ook met deze boekenweek mee: BSO De Buffer, peuterspeelzaal De Zeemeermin en kinderdagverblijf Druppels. Het was een feestelijke en goed georganiseerde week. Bijzonder waardevol vond ik dat leerkrachten van de Zalmplaatschool ook bij onze locaties een kijkje kwamen nemen.

Na een gesprek met directie van de Zalmplaatschool bleek dat Ana zo aan de slag kon, zonder aanvullende trainingen. Ze werkt nu sinds augustus 2020 vier uur als eventmanager op de Zalmplaatschool en ze besteedt één uur in de week aan de verdere IKC-vorming.”

Respect en gelijkwaardigheid
“Het is prettig om te horen als een leerkracht mij vertelt dat Ana het goed doet en duidelijk is in haar communicatie. Het levert ons ook wat op, want ik zie andere kwaliteiten bij Ana naar boven komen en daar plukken wij ook de vruchten van. Wij ervaren meer respect voor ons pedagogisch werk op de BSO en kinderopvang. We zijn gegroeid naar gelijkwaardigheid en daar mogen we trots op zijn.”

Groeien naar IKC
“We organiseren onder meer gezamenlijke voorleesmomenten: leerlingen uit groep 6 en 7 komen naar de peuters om voor te lezen en de BSO-kinderen van 7 tot 8 jaar doen dit bij een kinderdagverblijf. Ook ouders zien dat we bij elkaar horen, want op elke locatie komen ze dezelfde thema’s tegen, dat is herkenbaar aan de seizoenstafel.

Deze kleine speldenprikjes brengen de IKC-vorming dichterbij. De samenwerking breiden we stap voor stap ook vakinhoudelijk uit: zo zijn we samen via PeuterPlein een nieuw VVE-programma gestart voor taalontwikkeling en woordenschat. Dit jaar pakken we samen opbrengstgericht spelen, woordenschat en taalontwikkeling op die horen bij de doorlopende leerlijn. De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf werken zes weken aan een bepaald thema. Die thema’s worden zo veel mogelijk met de school afgestemd, zodat kind en ouders dit ook zien. Daarnaast gebruiken we hetzelfde observatiesysteem als de school. De samenwerking leidt inhoudelijk tot kwaliteitsverbeteringen tussen school en kinderopvang.”

Praktische drempels
“Uiteraard loopt je ook tegen praktische drempels aan, zoals het plannen van overlegmomenten. Als de school uitgaat, start de BSO en onze medewerkers zijn dat tot zes uur of half zeven aan het werk. Overleg is dan alleen in de avonduren mogelijk en dat is niet altijd mogelijk voor de leerkrachten. We hebben daar wel iets op gevonden. We overleggen nu in de schoolpauze of de lunchpauze met afgevaardigden van de leerkrachten. Een andere drempel is het grote verschil in wet- en regelgeving. Deze zaken moet je goed regelen. Ook moeten we samen goed nadenken over het ruimtetekort en het deelgebruik van lokalen. Ik heb nu eens per zes weken overleg de directie van de Zalmplaatschool. In het begin was de IKC-vorming zoeken en aftasten, maar we hebben nu een goede, warme en opbouwende samenwerking. Onze gezamenlijke drive is het beste voor het kind, in zijn tempo en op zijn niveau. Nu we elkaars werkveld beter kennen, zijn we meer genegen om tot de juiste oplossing en vernieuwing te komen.”

Stap voor stap uitbreiden
“Ana als eventmanager is het begin. Ik zou dit heel graag stap voor stap willen uitbreiden, want ik denk dat sommige onderwijsassistenten ook als pedagogisch medewerker ingezet kunnen worden, zodat we inhoudelijk nog meer betrokken kunnen worden bij de doorlopende leerlijnen en de IKC-vorming.”