Gebiedsmanager Monique: “We zijn er om de kinderen en elkaar te helpen.”

“We zijn er om de kinderen en elkaar te helpen.”

Monique Windrich, gebiedsmanager KindeRdam

“Wat is het beste voor het kind? Wat heeft het kind nodig? Hoe kunnen we het jonge kind ondersteunen en begeleiden? De samenwerking tussen IKC Nova en KindeRdam is bijzonder prettig. We vullen samen het totaalplaatje in op basis van de behoeftes van de kinderen en de ouders. In een doorlopende leerlijn bieden we een peuterspeelgroep, VVE, regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en een variagroep aan. Twee jaar geleden zijn we gestart met de variagroep en het is een succes. Zo zijn er al enkele kinderen doorgestroomd naar het reguliere onderwijs en dat was zonder die extra aandacht en begeleiding in de variagroep niet gelukt. ‘Samen voor het kind’ drijft ons en dat betekent dat we in overleg peuters en kleuters van klas laten wisselen bij thema’s en activiteiten. Of we zoeken samen een plek als een kind tijdelijk een veilige en rustige omgeving nodig heeft. Alles loopt op een natuurlijke manier in elkaar over, afhankelijk van wat er op een dag gebeurt en nodig is. Georganiseerde chaos, zeg ik wel eens. En dat kan, want alle neuzen staan dezelfde kant op.”

Ondersteunen en ontlasten leerkrachten
“Vanuit KindeRdam biedt één onderwijsassistent ondersteuning aan de leerkrachten regulier en SBO. Zij helpt bij het onderwijs, maar kan ook een spelletje doen om een kind tot rust te laten komen als er veel spanning of onrust is. Dit ontlast de leerkracht die verder kan met de les. Toen tijdens corona de noodopvang onder druk kwam te staan, hebben we een tweede onderwijsassistent ingezet. We zijn er om de kinderen en elkaar te helpen, dus dat regelen we. De onderwijsassistenten worden goed begeleid door leerkrachten en IB’ers van de school. Daarnaast heeft directeur Lisette de Roo een gedragswetenschapper in de arm genomen, die kan helpen als er vragen zijn over peuters en kleuters. Bijkomend voordeel is dat dezelfde professional het voorschools maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk doet; dat loopt dus naadloos in elkaar over voor kind en het gezin. Zij zorgt voor extra verbinding tussen ouders, IB’ers en de school. Ook de contacten met andere hulpverleners in de wijk Ommoord zijn goed.”

Vroeg signaleren
“Op de peuterspeelgroep is pedagogisch medewerker Sandra Multem een zeer ervaren kracht en een bekend en vertrouwd gezicht voor ouders en kinderen. Zij werkt alleen op deze locatie en heeft goed contact met de leerkrachten, IB’ers. De samenwerking met leerkracht Ellen Vermeulen van de variagroep is wat intensiever. Dit is essentieel, want we moeten bij het jonge kind vroeg signaleren en met elkaar om de tafel gaan zitten. Dan kun je een kind beter helpen en begeleiden naar het niveau dat bij hem of haar past. Fijn dat er zo veel uitwisseling is in groepen. Dat zie je ook terug in de stagiaires die hier vanuit de Brede Route pabo, social work en onderwijsassistent komen: met een vaste begeleider maken ze kennis met peuters en kleuters en alle onderwijsvormen. Zo krijgen ze een goede indruk van de praktijk en meerwaarde van een IKC.”

Aansluiten op school
“Om goed aan te sluiten op het onderwijs, investeren we veel in trainingen en deskundigheidsbevordering, zoals het werken met coöperatieve leerstrategieën (COOP) en waar het kan, volgen we de studiedagen van de school. We moeten daarbij nog wel oplossingen vinden voor de uren die Sandra extra aan de school besteedt. Wij zouden bijvoorbeeld medewerkers tussen locaties kunnen uitwisselen, zodat Sandra wel naar die studiedagen van ICK Nova kan gaan. De continuïteit en de veiligheid op de groep moet daarbij vooropstaan. We brengen de overleg- en studiedaguren nu in kaart en evalueren eind dit jaar hoe we die tijd gaan compenseren in vergoeding of vrije dagen.”