Direct naar content

Kwaliteit toevoegen met de inzet van een pm’er

Vaak zien we dat scholen in een eerste denkreflex veronderstellen dat de kwaliteit omlaag gaat bij de inzet van een pedagogisch medewerker in de basisschool. Dat is beslist niet persé het geval, sterker nog… de kwaliteit kan ook verbeteren!

Zo is de inzet van een ervaren en VE-gecertificeerd pm’er in de onderbouw een echte toevoeging waar je wat aan hebt. Kinderen van 0-6 jaar hebben immers dezelfde ontwikkelvoorwaarden. Ook in de onderbouw is net zoals in de peuterschool/-opvang het kindvolgend werken en het verrijken van de leeromgeving dé manier om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Pm’ers weten daar alles van en maken het differentiëren op maat van de ontwikkeling van de kinderen haalbaarder.

Een pm’er in de klas die taken uit handen neemt van de leerkracht maakt het mogelijk dat deze meer kan focussen op de kern van haar vak.: De Onderwijsraad pleitte in een recent advies voor meer handen in en om de klas om de werkdruk in scholen te verminderen en het onderwijsproces op een hoger plan te tillen. De leerkracht kan zich richten op haar primaire taak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Onderwijsraad: Tijd voor focus

In het Nationaal Programma Onderwijs wordt in het stappenplan – stap 7 – geadviseerd om samenwerking te zoeken met instellingen om de school, wederom met hetzelfde doel: expertise en capaciteit toevoegen en meer focustijd voor de leerkracht. De Buitenschoolse Opvang is daarbij een van de verschillende organisaties die genoemd worden. NPO; stappenplan-schoolscan – basisonderwijs

Er is een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk profijt te halen uit deze manieren van Slim organiseren: Het is noodzakelijk om altijd aandacht hebben voor het inwerken van de pm’er zodat deze leert aan te sluiten bij de pedagogisch-didactische werkwijze van de leerkracht / school.