Leerkracht Amber: “Ik kan het iedere school aanraden, want het levert tijdwinst op en meer kwaliteit van het onderwijs.”

“Ik kan het iedere school aanraden, want het levert tijdwinst op en meer kwaliteit van het onderwijs.” – Amber van Hasselt, leerkracht onderbouw groep 1 en 2

“Toen ik in 2019 op De Kleine Prins begon, werkten de leerkrachten al samen met onderwijsassistenten. Bij ons zijn dat pedagogisch medewerkers van BSO De Kleine Prins Prinsenland van KindeRdam. Ik kwam dus in een gespreid bedje van een goed werkend team. Ik heb 24 kinderen op mijn groepen en de onderwijsassistent neemt mij werk uit handen, van administratie, het klaarzetten van materialen, tot een kind extra aandacht geven. Dit levert mij tijdwinst op en die tijd kan ik besteden aan lesvoorbereiding of het begeleiden van een kind dat speciale aandacht nodig heeft.”

Observeren en signaleren bij kleuters
“Als leerkracht help ik de onderwijsassistenten in het ondersteunen en begeleiden van kinderen tijdens de lessen. Ze beginnen met een aantal maanden meekijken en observeren als ik groepjes draai en aanbiedingen geef. Op een gegeven moment zie ik wel of een onderwijsassistent zelf een klein groepje of lesje kan doen. Ze hebben trainingen gevolgd in het montessorionderwijs en het gebruik van materialen, zoals de rekenkast, de taalkast of de zintuiglijke kast. Als leerkracht moet je goed benoemen wat je waarom doet. Ik vind het heel belangrijk dat een onderwijsassistent goed leert observeren en signaleren, want kleuters doen geen toetsen, waarbij wij hun ontwikkeling kunnen volgen.”

Ondersteunen en zelfstandig lesje geven
“Na verloop van tijd gaan onderwijsassistenten steeds meer zelfstandig lesgeven. Dit gaat heel natuurlijk. Ik kan goed inschatten hoe een onderwijsassistent werkt, als ze me steunt bij korte activiteiten van 10 minuten, zoals taalactiviteiten met rijmen, letters en klanken. Of bij rekenen en het herkennen van cijfers en het omgaan met hoeveelheden. Ik begeleid de onderwijsassistent daarbij en beoordeel wat ze zelfstandig kan oppakken.”

Overleg is aandachtspunt
“We stoppen tijd en energie in begeleiding en overleg. Daarbij is het lastig dat we andere werktijden hebben. Ik kan een overleg of coaching niet na schooltijd doen, omdat de pedagogisch medewerker dan in de BSO aan het werk is. Er is weinig tijd voor een voor- en nabespreking, terwijl dat wel essentieel is voor leerproces van de pedagogisch medewerker. Dit is een aandachtspunt.”

Tijdwinst en meer kwaliteit
“Ik kan het iedere school aanraden, want het levert tijdwinst op en meer kwaliteit van het onderwijs. Ik heb gewoonweg meer tijd voor voorbereiding, een extra rondje maken en individuele aandacht. Het heeft ook praktische voordelen hoor, want ik heb extra handen in de klas als een kind verschoond moet worden. De onderwijsassistent pikt dat op en ik kan doorgaan met de groepsles. Op vrijdag draai ik samen met twee onderwijsassistenten twee klassen. Dat geeft me veel flexibiliteit bij het organiseren van activiteiten, omdat we samen de groepen kunnen verdelen. De ene groep gaat naar buiten, de andere naar gym of naar een lesaanbieding. Die flexibiliteit hebben we trouwens ook in de lokalen, want we kunnen met een schuifwand afscheidingen maken.”

Van elkaar leren
“De samenwerking gaat goed en is prettig. We leren van elkaar. Ik merk dat de onderwijsassistenten strak en duidelijk communiceren en zichtbaar zijn voor de groep. Ze zijn duidelijk gewend voor grote drukke groepen te staan en dat in goede banen te leiden. Dat is belangrijk bij de hectiek van de overdracht. Groot voordeel daarbij is dat de kinderen de juf van de BSO al kennen als juf van school. Dat vinden ze fijn en het is veilig en vertrouwd.”