Leerkracht Ellen: “We trekken samen op en stemmen onze aanpak voor zorgkinderen op elkaar af.”

“We trekken samen op en stemmen onze aanpak voor zorgkinderen op elkaar af.”

Ellen Vermeulen, leerkracht variagroep

“Pedagogisch medewerker Sandra Multem van de peutergroep is deel van de school geworden en zichtbaar voor ons, de kinderen en de ouders. We zetten samen in op het kwetsbare jonge kind en spelen bijvoorbeeld samen buiten en observeren en overleggen over kinderen. Wat speelt er bij een kind? Wanneer is er meer nodig? Daarbij is het handig dat we in de peuteropvang en de school met hetzelfde observatiesysteem Kijk! werken. Sandra is ook bij onze leerKRACHT bordsessies voor het team onderbouw aanwezig. Daar bespreken we alle onderbouwgroepen. We trekken samen op en stemmen onze aanpak voor zorgkinderen op elkaar af. De ouders van de peuters kennen mij al. Ze zien me bij de ingang en ik maak regelmatig een praatje met ze. Ja, werkdruk is er zeker op school, maar wij vinden altijd wel een manier om elkaar te helpen.”

Zorgkinderen echt helpen
“Met de variagroep geef je kinderen weer een toekomst, dat kan ik wel van de daken schreeuwen. Ik kom uit het cluster 4 onderwijs en leid nu al weer twee jaar samen met een onderwijsassistent de variagroep met kleuters van 4 tot 6 jaar. In een kleine en veilige setting, geven we elk kind liefde, aandacht, duidelijkheid en structuur. Stap één is veiligheid, daarna komen schoolse vaardigheden en leerdoelen. Met de variagroep kun je deze zorgkinderen echt helpen! We kijken heel goed naar wat er nodig is voor de onderwijsbehoefte van elk individueel kind. Ook kunnen we na verloop van tijd goed inschatten of er bijvoorbeeld logopedie of motorisch remedial teaching nodig is. Fantastisch dat een van onze kinderen al succesvol is doorgestroomd naar het reguliere onderwijs. Een ander voordeel van ons IKC is dat we ook SBO in huis hebben. Een Intern Begeleider van ons kan de toelaatbaarheidsverklaring al opstarten.”

Uitwisseling met peuteropvang
“Als het leerkrachtentekort en de werkdruk toenemen, zullen we nog creatiever moeten zijn in het bedenken van oplossingen en nog meer de samenwerking met de peuteropvang en de BSO moeten zoeken. Ik denk zeker dat we meer gebruik kunnen maken van pedagogisch medewerkers. Ze ontlasten de leerkracht, omdat ze helpen met eten, drinken, aankleden en buitenspelen. Ook kunnen ze in overleg specifieke taken in de klas overnemen. We moeten van elkaar leren en bij elkaars groepen kijken. Die uitwisseling met de peuteropvang gaat bij ons op het IKC makkelijker, omdat de methodes Sil en Lis en Puk & Co op elkaar zijn afgestemd. Dus ook in het aanbod hebben we elkaar gevonden.”

Leren in de praktijk
“Of onderwijsassistenten extra onderwijs of training nodig hebben? Ik denk het ze het meeste leren in de praktijk door te kijken, te oefenen, ervaring op te doen en vragen te stellen en het gedrag van de leerkrachten te kopiëren. Misschien is voor de variagroep een training bij cluster 4 Horizon relevant, daar leer je echt oefenen met een kind dat extra of de juiste aandacht nodig heeft. Ik hoop van ganser harte dat er meer scholen starten met een variagroep. Het levert zo veel op: het kind zit lekkerder in zijn vel en heeft betere ontwikkelingskansen. En ja, het geeft enorm veel voldoening als je voorkomt dat een kind thuis blijft of naar speciaal onderwijs gaat. Alles begint met het jonge kind, dus laten we dit samen met de peuteropvang goed organiseren.”