Leerkracht Sanne: “We zorgen dat de overgang van peuteropvang naar school steeds kleiner wordt.”

“We zorgen dat de overgang van peuteropvang naar school steeds kleiner wordt.” – Sanne van Collenburg, leerkracht groep 1 en 2 CBS Mozaïek

“Ik werk hier nu zeven jaar met de kleuters van groep 1 en 2, zo’n 24 kinderen in totaal. De samenwerking met Peuter&Co is fijn. Pedagogisch medewerker Christa van Toorn draait zelfs een dagdeel mee in mijn groep. We zien elkaar buiten deze lessen veel en hebben vaak overleg. Het mooie is dat ze nu ziet waar wij tegenaan lopen als leerkracht en dat ze met de andere peuterleidsters daar iets aan kan doen. Een tijdje terug merkte ze dat er toch wel veel kleuters uit haar voormalige peutergroep moeite hadden met hun jas dichtdoen. Dat koppelt ze terug en spelenderwijs hebben de peuterleidsters dat opgepakt bij hun peuters. We proberen echt op elkaar aan te sluiten: we spelen samen buiten en hebben gezamenlijke muzieklessen met de peuters en de kleuters. De groepen lopen hier in elkaar over, waardoor de kinderen gewend raken aan de lessen, de hoeken, de juffen en aan elkaar. We zorgen dat de overgang van peuteropvang naar school steeds kleiner wordt, want de peuters gaan van hun vertrouwde omgeving naar een hele andere omgeving met een grotere groep kinderen.”

Samenwerken bij feesten en thema’s
“De feesten, zoals Sinterklaas, organiseren we samen voor de peuters en de kleuters van groep 1 en 2. Ook de opening en de afsluiting van een thema bereiden we met de peuterleidsters en de kleuterjuffen voor. Binnen je eigen groep kijk je dan hoe je met de peuters en kleuters het thema verder uitwerkt. We gaan dan ook bij elkaar op bezoek om te kijken wat de groepen met het thema hebben gedaan. De gezamenlijke afsluiting bij het thema kunst was erg leuk. We hebben van alle kunstwerkjes een museum gemaakt.”

Van elkaar leren
“Ik vind het goed dat ik nu ook beter weet wat pedagogisch medewerkers doen met peuters. Het is een heel ander vakgebied. Wij praten veel met elkaar, en dan hebben we het over de verschillen tussen de peuterleeftijd en de kleuterleeftijd. Hoe ziet die ontwikkeling eruit? Wat is spelend leren? Waar lopen we tegenaan? Wat kan beter? Christa heeft meer kennis van peuters en fijn dat ik haar om advies kan vragen als ik iets tegenkom bij een jong kind. Een nieuwe kleuter droeg nog een luier, omdat hij nog niet zindelijk was. Dan is het goed om met Christa in gesprek te gaan en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen met dit kind.”

Didactisch en pedagogisch bijspijkeren
“Christa staat een dagdeel voor mijn groep en dat doe ik met een gerust hart. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten en zij kent de meeste kinderen, omdat ze die in haar peutergroep heeft gehad. Christa stelt me regelmatig vragen, zowel op didactisch als pedagogisch gebied. Het is voor haar natuurlijk wennen, want bij de peuters heb je met twee medewerkers 15 kinderen en hier op school kunnen dat er 24 zijn in je eentje. Daar help ik haar graag bij hoor. Voordat ze zelfstandig voor de groep stond, heeft ze mijn lessen bijgewoond en geobserveerd. Dat was heel nuttig en in de nabesprekingen heb ik veel kunnen uitleggen over mijn aanpak.

Het lijkt ons een goed idee als andere peuterleidsters ook in een groep komen kijken en dat wij als leerkrachten bij peutergroepen op bezoek gaan. We hebben veel overleg, maar het is goed om bij elkaars groepen te kijken. Daar moeten we echt tijd voor vrij maken, ook al zit de dag al bomvol. Je leert er veel van, want je ziet waar de kinderen vandaan komen, naartoe gaan en waar ze mee bezig zijn.”

Tips van VVE-coach
“Op onze school hebben we ook nog een VVE-coach die wekelijks bij zowel de kleuters als bij de peuters komt. Zij ondersteunt ons in het ontwikkelingsgericht werken en ze helpt ons bij het opzetten van het hele VVE-programma. Ik vind het prettig, want zij heeft een goed beeld van peuters en kleuters. Zij komt kijken in de lessen en als we buiten spelen. Ze geeft me tips wat ik in mijn groep kan doen binnen de VVE-methode die wij gebruiken. Omdat ze peuters en kleuters doet, ziet ze ook de ontwikkeling die kinderen meemaken van hun tweede tot hun zesde levensjaar. Zij ziet de groei bij kinderen en daardoor zien wij de effecten van de doorgaande lijn. De VVE-coach is ook aanwezig bij onze studieochtend voor peuters en kleuters.”