Gebiedsmanager Monique: “Maak er een hecht team van, help elkaar en maak gebruik van elkaars expertise.”

“Maak er een hecht team van, help elkaar en maak gebruik van elkaars expertise.” – Monique Windrich, gebiedsmanager KindeRdam

“Vanuit KindeRdam hebben we drie onderwijsassistenten ingezet op De Kleine Prins. De BSO is inpandig, dus vanaf het moment dat een kind ‘s ochtends de school binnenkomt tot ‘s avonds als het naar huis gaat, zijn er bekende ‘juffen’ aanwezig; voorschools, tussenschools, naschools en tijdens onderwijsuren. De ouders vinden dat prettig. De pedagogisch medewerker kan de leerkrachten, de school en de kinderen ondersteunen. Wat ik ook een belangrijk voordeel vind, is dat de pedagogisch medewerkers de kinderen ook kennen van buiten de leeromgeving. Tijdens de BSO kan een kind andere vaardigheden of gedrag laten zien. Daarom is het goed dat we werken met hetzelfde observatiesysteem en in het belang van het kind meer delen en samenwerken. Het helpt daarbij als leerkrachten ook eens meekijken op de groep van de pedagogisch medewerker en zo een beter beeld krijgen van hun vak.”

Carrièreperspectief en persoonlijke ontwikkeling
“Als BSO kunnen we onze pedagogisch medewerkers nu een ander carrièreperspectief bieden. Denk daarbij aan de zekerheid van extra contracturen, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling. Als je al een poosje meedraait op de BSO, dan is werken op de school een leuke uitdaging. Zeker als je mbo niveau 4 op zak hebt, dan liggen er mogelijkheden voor je. Bijscholen is voor ons of de school geen probleem. Wij als BSO profiteren ook van de ervaringen die de pedagogisch medewerkers opdoen op school. Ze ontwikkelen andere kwaliteiten en leren van de onderwijsuren en de oudergesprekken. Daarnaast hebben ze meer inzicht in de ontwikkeling van kinderen op school. Die kennis nemen ze mee naar de BSO en dat is goed voor hun werk met kinderen voor en na schooltijd.”

Wegwijs in montessori
“Pedagogisch medewerker Najiha Ouled Said werkt op de BSO in de onderbouw. Ze is een hele goede leidster en ze neemt haar werk zeer serieus. De school en KindeRdam hebben Najiha wegwijs gemaakt in het montessoriaans onderwijs en werkbegeleiding en ondersteuning geboden. De cursussen doen we bij hetzelfde bedrijf, dus hierin trekken we samen op. De school ziet haar ook wel als een potentiële collega, als leerkracht, maar die ambitie heeft ze zelf niet.”

Afstemming en overleg
“Als gebiedsmanager heb ik veel locaties onder mijn hoede. Daarom geef ik leiding op afstand en bezoek regelmatig de scholen en de BSO’s. De onderwijsassistenten zijn zelfstandig, dus de aansturing en begeleiding van mijn kant vallen mee. Maandelijks hebben we een teamoverleg met de pedagogisch medewerkers van een locatie, waarbij we het over de BSO en de school hebben. Daarnaast heb ik ook geregeld contact met de managers of met de directeur van de school over de voortgang van de onderwijsassistenten. En ieder jaar is er een evaluatie over de ontwikkeling van de pedagogisch medewerker als onderwijsassistent. De Kleine Prins beoordeelt het inhoudelijk functioneren van onze pedagogisch medewerker op school. Dat is de afspraak die we daar met de directie hebben gemaakt.”

Waarborgen kwaliteit en continuïteit
“De pedagogisch medewerkers zijn allemaal in dienst van KindeRdam en wij besteden ze voor een x-aantal uren uit aan de school. Per jaar kijken we wat nodig is en wat het budget is. Wij roosteren in gezamenlijk overleg de medewerkers in voor school en BSO. Op De Kleine Prins leveren we ook voor vijf uur een pedagogisch medewerker die de tussenschoolse opvang coördineert en hieraan meewerkt.

Mijn wens is voor elke school jaarlijks tot een contract voor een x-aantal uren tegen een vast tarief te komen. Wij leveren daar een pedagogisch medewerker voor. Wij hebben al een pool van vaste medewerkers, dus bij ziekte kan ik ook een alternatief leveren aan de school. Zo waarborgen we de kwaliteit en de continuïteit.”

Maak er een hecht team van
“Ik ben trots op het team dat meedraait op De Kleine Prins. Ze hebben affiniteit met de school en met het montessoriaanse onderwijs. En dat krijgen we terug van de ouders: zij hechten veel waarde aan de vaste gezichten die hun kinderen daar de hele dag zien. Ik denk zeker dat het inzetten van pedagogisch medewerkers kan bijdragen aan de verlichting van de werkdruk en het lerarentekort. Mijn advies: maak er een hecht team van, help elkaar en maak gebruik van elkaars expertise. Daarbij hoop ik trouwens op een kwaliteitsimpuls van de opleidingen voor pedagogisch medewerkers; IKC-vorming hoort in het curriculum thuis, want die kant gaan we op.”