Direct naar content

Mogelijkheden voor de inzet van Pm’ers

5 profielen en 1 uitruil-optie

Een gemengde werkgroep heeft 5 mogelijkheden voor de inzet van een pm’er in de basisschool geselecteerd die uitermate geschikt zijn om toe te passen. Hieronder staan ze in een overzicht waarin het profiel va de pm’er wordt genoemd, de bijbehorende inzetbaarheid en de maatregel uit Slim organiseren waarmee die te bekostigen is. Op deze site staat van elk profiel een voorbeeldlocatie waarin de schooldirecteur, manager kinderopvang, betreffende pm’er en een leerkracht over hun ervaringen vertellen om anderen te inspireren.

Mogelijke profielen van pedagogisch medewerkers (pm’ers) die inzetbaar zijn in het basisonderwijs:

  1. Pm’er met VVE-ervaring en – certificaat > Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner in groep 1 / 2 – te bekostigen uit slim organiseren Maatregel 6

2. Pm’er van de BSO > Combi “onderwijsassistent” en pm’er BSO – te bekostigen uit slim organiseren maatregel 6

3. Pm’er met een specifiek talent > Vakkracht sport, muziek, kunst… – te bekostigen uit slim organiseren maatregel 7

4. pm’er met organisatietalent > Evenementenorganisator / ondersteuner LTU – te bekostigen uit slim organiseren maatregel werkdruk en maatregel 4

5. Pm’er met zorgkwaliteiten > Ondersteuner van zorgkind (eren) – te bekostigen uit slim organiseren maatregel pgb en maatregel 6

6. Pedagogisch coach / IB’er / (V)SMW-er, Onderwijsassistent / PM’er > Wederzijdse inzet in onderbouw / inzet in peutergroepen

Het 6e profiel gaat over wederzijdse uitruil van medewerkers tussen basisschool en opvang. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitruil van IB’er en pedagogisch coach, of om uitruil van een onderwijsassistent  (po) en pm’er. Ga na of dit met gesloten beurzen kan. Indien dat het geval is, dan moeten wederzijdse verwachtingen over taken en afspraken op papier komen te staan, ook omdat inspectie (Rijks- en GGD) er iets van kan vinden.