Direct naar content

Onderwijsassistent niveau 4

De onderwijsassistent met een OA-diploma op niveau 4 is ook een formele functie in de Cao PO met nauwkeurig omschreven taken en bevoegdheden. De onderwijsassistent heeft geen zelfstandige lesbevoegdheid en werkt altijd onder de supervisie van een leerkracht. Naarmate een medewerker in de reeks OA Onderwijsassistent A – B – C een hogere functie vervult wordt er meer initiatief en inzicht verwacht. Zie daarvoor de functiebeschrijvingen in onderstaande link: functiebeschrijvingen onderwijsassistent en leraar-ondersteuner

NB: Op de werkvloer worden pedagogisch medewerkers die de leerkracht taken uit handen neemt al snel in de spreektaal onderwijsassistent genoemd. Daaraan kan echter niemand rechten ontlenen. De pedagogisch medewerker verricht alle werkzaamheden onder supervisie van de leerkracht.

Om de formele functie onderwijsassistent te vervullen en als zodanig op de formatielijst te staan is het diploma Onderwijsassistent of Kind-professional nodig. De opleiding Kind-professional is een niveau4-opleiding op het ROC (Albeda), waarmee je zowel Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (kinderopvang) en Onderwijsassistent (primair onderwijs) wordt. Beide 3-jarige opleidingen zijn in een BOL en BBL-vorm. Voor de laatste is een dienstverband met een werkgever nodig. Voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkers niveau 4 is omscholing naar de functie onderwijsassistent mogelijk in een zogenaamde kopklas waarin maatwerk wordt geleverd.  Die duurt 1 jaar, waarin je 1 dag per week naar school gaat en veel zelfstudie doet. Mits er genoeg gegadigden zijn (18 aanmeldingen) start die opleiding in februari 2022.