Direct naar content

Onderwijsvisie innoveren door “Slim organiseren in samenwerking met de kinderopvang”

Aanleiding voor dit project is niet alleen het verminderen van de werkdruk op basisscholen en het bieden van interessantere arbeidsovereenkomsten aan pm’ers. We kunnen hiermee immers stappen maken in het interprofessioneel samenwerken rondom kinderen van 0-12 jaar, ervaringen opdoen en praktijk maken die bruikbaar is voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra en het werken aan doorgaande leerlijnen. Daar komt bij dat menigeen een toekomst voorspelt waarin langdurig sprake zal zijn van een tekort aan leerkrachten: een situatie die uitnodigt om ook inhoudelijk na te denken over je onderwijsvisie, de manier waarop je kinderen kwalificeert, socialiseert en hen begeleidt in hun persoonsvorming… en met wie je dat doet.

De werkgroep die dit project heeft vorm gegeven hoopt dat de voordelen van een gezamenlijk inzet zichtbaar worden, het draagvlak vergroten en collega’s gaan inspireren.