Pedagogisch medewerker Christa: “Door de combinatie peuterschool en basisschool heb ik nog beter oog voor de doorgaande lijn.”

“Door de combinatie peuterschool en basisschool heb ik nog beter oog voor de doorgaande lijn.” – Christa van Toorn, pedagogisch medewerker Peuter&Co op de CBS Mozaïek

“Sinds vorig jaar werk ik vier dagdelen bij de peuters en vier dagdelen op de school in de onderbouw. Die afwisseling vind ik prettig, want zo ben ik lekker veelzijdig bezig. In de ochtend heb ik peuters en in de middag de kleutergroepjes met bijvoorbeeld taal. Een half dagdeel sta ik zelfstandig voor groep 1 van leerkracht Sanne van Collenburg. Dit laatste deed ik al bij ziekte. Best wel pittig om alleen te staan, maar ik vind het erg leuk. Door de combinatie peuterschool en basisschool heb ik nog beter oog voor de doorgaande lijn. Als ik tijdens de lessen in groep 1 zie dat wij als peuterschool iets beter kunnen doen, dan deel ik met mijn collega’s van de peutergroepen. Ik ben me nog bewuster van onze taken als peuterleidsters geworden en zie hoe we met ons voorwerk leerkrachten kunnen ontlasten. Als je als leerkracht kleuters krijgt die hun jas nog niet zelfstandig kunnen dichtdoen, dan kost dat enorm veel tijd. Goed om dit onder de aandacht te brengen in het peuterwerk en speels te oefenen. Schoenen aan- en uittrekken is ook zoiets; als kleuters dit zelf kunnen, scheelt dat met gym veel tijd. De samenwerking met Sanne is erg prettig. Tijdens de tweede coronalockdown hebben we samen peuters en kleuters bezocht om ze een tasje te schenken met iets gezonds, iets leuks, iets lekkers en soms iets leerzaams. Even ons gezicht laten zien aan de kinderen en de ouders. Fijn om dit samen te doen.”

Herkenbaarheid en aansluiting
“Aan het begin van de dag gaan we in een kring zitten en heten we ieder kind welkom. We vertellen wat we die dag gaan doen en waar we gaan spelen. Hierdoor zijn de kring en het kiezen herkenbare activiteiten die terugkomen in groep 1. We proberen zo veel mogelijk hetzelfde te doen met huisboek, bouwhoek, leeshoek en een tafel voor knutselen en puzzelen. Ook hebben we een themahoek en de thema’s van de peuters en kleuters zijn gelijk. Die herkenbaarheid en aansluiting vergemakkelijkt de overstap van peuter- naar kleutergroep. De doorgaande lijn krijgt meer betekenis.

Kleuters zijn wel anders. Je moet veel meer zeggen wat je van ze verwacht en dat is bij de peuters minder. Als een kleuter voor de bouwhoek kiest, moet je duidelijk aangeven dat het kind ook daar blijft en niet naar de huishoek gaat. Ik moet bij kleuters dus veel explicieter benoemen wat ik van ze verwacht.”

Samen thema’s bespreken
“We werken dus ook met dezelfde thema’s bij de kleuters en de peuters. Samen bereiden we alles voor en de aftrap doen we met peuters en kleuters. Bij elk nieuw thema beginnen we met een woordweb. Bij de peuters komen er dan weer hele andere dingen uit dan bij de kleuters. Vanuit de interesses van de kinderen werken we het thema verder uit. Het mooie is dat we dan ook altijd bij de peuter- en kleutergroepen gaan kijken. Ik vind het leuk om door de school te lopen en te zien hoe de kinderen dit thema hebben ingevuld. Ook de afsluiting organiseren we samen.”

Lessen bijwonen en observeren
“Het klikt tussen Sanne en mij en we lopen regelmatig bij elkaar binnen en vragen elkaar om advies. Het helpt dan natuurlijk dat ik deels voor de school werk en dat peuters en kleuters ook in hetzelfde gebouw zitten. Ik heb geen extra opleiding hoeven te doen om in de school aan de slag te gaan. Ik ben afgestudeerd als pedagoog en heb daarvoor nog mijn propedeuse van de pabo gehaald. Overstappen naar het onderwijs wil ik niet. Ik vind juist de variatie super leuk en zou niet fulltime voor de klas willen staan. Ik heb nu sinds een jaar ook de plusklas van groep 1 tot en met 8 en kinderen uit groep 3 komen bij mij om extra te oefenen met lezen. Mijn werk is gewoon echt heel veelzijdig eigenlijk, dus dat is het leuke.

In het begin heb ik lessen van Sanne bijgewoond om te observeren vanuit de lespraktijk. Daarna hebben we samen een les voorbereid en daar heb ik veel van geleerd. Voor de rest gaat het eigenlijk vanzelf. Ik sta nu een middag zelfstandig voor een groep en dat is prima. Als ik ergens tegenaan loop, dan kan ik altijd even overleggen met Sanne, zij is eindverantwoordelijk. Wat ik prettig vind, is dat we hier op school de groepen en kinderen met elkaar uitwisselen. Ik kan een peuter even bij haar stallen of zij kan een kleuter even bij mij in de peutergroep plaatsen.”

Gelijkwaardigheid en waardering
“Peuterschool en basisschool gaan gelijkwaardig met elkaar om, dat merk je ook als we overleg hebben. We luisteren naar elkaar en ik voel waardering voor ons werk met peuters. De leerkrachten weten weer alles van de kleuters, dus laten we vooral van elkaar leren. Directeur Petra van Schelven betrekt de peuterleidsters overal bij. Ik voel me deel van het geheel. Het inzetten van pedagogisch medewerkers vraagt wel veel afstemming, want de openingstijden en de regels verschillen nogal. Natuurlijk wil ik heel graag bij alle studiedagen van de school zijn, maar de peuterschool kun je niet vier dagen sluiten. Een dag moet lukken en gelukkig hebben we een jaarlijkse peuter- en kleuterochtend en dat is belangrijk voor de verbinding.”