Pedagogisch medewerker Eelco: “Het inzetten van BSO-talent verlaagt de werkdruk bij leerkrachten.”

“Het inzetten van BSO-talent verlaagt de werkdruk bij leerkrachten.” – Eelco Hilkmann, pedagogisch medewerker BSO en BSO-talent sport op basisschool Park16hoven

“Als pedagogisch medewerker in de BSO doe ik de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Dat zijn blokken van 7 tot 8:30 uur, tussen de middag lunchen en spelen en dan na schooltijd vangen wij de kinderen weer op van 14:45 tot 18 uur. We zijn met een pilot gestart op Park16hoven, locatie Woensdrechtstraat, waarbij we BSO-talent inzetten op de basisschool. Hartstikke leuk. Adjunctie-directeur Saskia Boerkamp van de school heeft me gevraagd mee te doen en van mijn leidinggevende Moniek Eijerman kreeg ik de ruimte om dit op te zetten. Onze BSO’ers hebben een zeer diverse achtergrond met verschillende diploma’s, talenten en kwaliteiten. Dat hebben we allereerst in kaart gebracht. Daarna zijn we begonnen met het inzetten van onze sporters voor de gymlessen en daarna volgden de technieklessen via de methode Maakotheek. Ik doe de coördinatie van alle BSO-talenten die op Park16Hoven de leerkrachten ondersteunen en daarnaast verzorg ik op maandag en dinsdag voor enkele uren de gymlessen voor kinderen van groep 3. Ik heb CIOS gedaan en ben al sportcoördinator voor alle BSO-locaties van Norlandia in Rotterdam.”

We hebben elkaar nodig
“Alle pedagogisch medewerkers die in het sportteam van de BSO zitten, kunnen sport- en spellessen op de basisscholen geven. Op Park16hoven, locatie Woensdrechtstraat, doen we dat nu elke maandag- en dinsdagochtend met zeven BSO-talenten sport voor de groepen 3. Elke 40 minuten krijgen we dan een groep, waarbij we de klas overnemen van de leerkracht. We wisselen elkaar af. Ik denk dat ik per week tussen de twee en vier uur gymles geef en tussendoor geef ik ook nog lesjes peutergym. Wat ik belangrijk vind: de kinderen reageren enthousiast en ze vinden mijn gymlessen leuk. De leerkracht komt soms kijken en dan ziet hij of zij hoe wij sport en spel geven. Ik leer ook veel van leerkrachten, bijvoorbeeld over de Vreedzame School. Hoe benader je een kind? Hoe los je conflicten op? Hoe voorkom je dat je als politieagent optreedt en zorg je voor dat je het positieve benoemd?

Dit is het beginstadium en we kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven na de coronatijd. Het contact met leerkrachten is prettig. We hebben elkaar nodig en kunnen elkaar helpen. Ik werk inmiddels vierenhalf jaar op deze locatie en voel me deel van de school. Ik zit bijvoorbeeld al in werkgroepen en de leerlingenraad.”

Verlagen werkdruk en grotere contacten
“Het grote voordeel is dat de leerkracht zijn of haar tijd kan besteden aan het voorbereiden van lessen, nakijken of andere zaken. Het inzetten van BSO-talent verlaagt de werkdruk bij leerkrachten. Bovendien krijgen de kinderen gymles van een kracht die daarin is opgeleid. De winst voor pedagogisch medewerkers is dat de BSO ze grotere contracten kan aanbieden; wij zijn echt blij met die vaste extra uren. Er zijn helaas nog veel BSO’ers met beperkte contracturen waar ze niet of nauwelijks van kunnen leven. Die krachten kun je behouden voor de BSO en een aantrekkelijk perspectief geven op de basisschool. Ik hoop echt dat meer basisscholen BSO-talenten gaan inzetten voor lessen gym, techniek of kunst. Mijn ideaal zou zijn samen met BSO en school tot een continurooster te komen voor pedagogisch medewerkers. Je werkt dan van 7 tot 13 en van 13 tot 19 uur op de BSO en de school. Dan heb je geen gebroken diensten meer van een paar uur. Of ik tips heb voor andere scholen en BSO’s? Verdiep je in de talenten die je in huis hebt. Kijk waar de mogelijkheden liggen. Begin met samenwerken en ondersteunen en stuur bij. En regel de randvoorwaarden goed, want school en BSO zijn twee verschillende organisaties.”