Pedagogisch medewerker Sandra: “Je moet wel samenwerken, want je hebt elkaars expertise en hulp nodig.”

“Je moet wel samenwerken, want je hebt elkaars expertise en hulp nodig.” 

Sandra Multem, pedagogisch medewerker peutergroep 

“Op IKC Nova werken school en de peuteropvang van KindeRdam intensief met elkaar samen. Ik sta 26 uur voor de peutergroepen. Officieel werk ik geen uren voor de school, maar ik werk wel intensief met de school samen. Samen organiseren we activiteiten, zoals Kerst, Sinterklaas en Pasen. Maar ook gaan we samen met peuters en kleuters op schoolreis. Eens in de week hebben we samen peuter- en kleuteroverleg, waarbij we de doelen en de doorgaande leerlijn bespreken. Het meest trots ben ik op de goede band die wij binnen IKC Nova hebben. We waarderen elkaar en we zijn altijd bereid elkaar te helpen. We hebben extra handen en veel kennis over jonge kinderen in huis. Ik kan iedereen voor hulp vragen als we even een extra handje nodig hebben, maar ook als ik me zorgen maak over een kind. We hebben veel specialisten in huis, zoals IB’ers, voorschools maatschappelijk werk en een gedragscoach van PPO. Daarnaast is er in de school de mogelijkheid om logopedie, cesartherapie of motorische remedial teaching te volgen.” 

Gedeelde thema’s, visie en uitgangspunten 
“School en opvang werken met dezelfde thema’s en activiteiten. In de kleutergroepen is dat de methode Sil en Lis en bij de peuters Uk & Puk. Dit sluit perfect op elkaar aan. Op school zijn ze nu bezig met Sil en Lis op de zuidpool en ik heb het met de peuters over de winter, bijvoorbeeld wat trek je aan als het koud is? Ik werk deze thema’s zelf uit met de VVE-map. Ik zit ook in de werkgroep het Jonge Kind voor de doorgaande leerlijn van peuters groep 3. We begeleiden de stagiaires van de Brede Route ook samen met de leerkrachten. Deze stagiaires gaan naar peuters, kleuters en alle groepen van regulier tot SBO. Wat ik goed vind, is dat we hier op school en in de peuteropvang dezelfde visie hebben en dezelfde uitgangspunten hoe we liefdevol met kinderen omgaan.” 

Je hebt elkaar nodig 
“Je moet wel samenwerken, want je hebt elkaars expertise en hulp nodig. Ik voel me vanaf het begin helemaal opgenomen in de school en leerkrachten zien en behandelen me als een collega. We zijn een hecht IKC-team en ik heb contacten met vroeg- en voorschoolse educatie en de oudere BSO-kinderen. Als pedagogisch medewerker doe ik mee met de studiedagen van de school. Zo leer ik het schoolsysteem nog beter kennen. Ook word ik uitgenodigd voor cursussen, zoals over gedragsdoelen. Die kennis kan ik gelijk in de praktijk met de peuters toepassen. Ik doe nu twee keer per week iets aan gedragsdoelen met ze. De IB’ers komen al regelmatig een kijkje bij de peutergroepen nemen. Ik zou het fijn vinden als we die uitwisseling ook met meer leerkrachten zouden hebben: zij begrijpen dan nog beter wat we doen voor het jonge kind. Daar is nu vaak geen tijd voor en dat zou wel goed zijn.” 

Variaklas en overleg met specialisten 
“Mijn zorgkinderen begeleid ik op de peuteropvang, zodat ze later de juiste plaats op school krijgen. Als een peuter vanwege bijvoorbeeld achterstanden, sociaal-emotionele problematiek of problemen thuis niet naar de reguliere kleuterklas of de SBO kan gaan, dan is er op onze school de variaklas. Dit bespreek ik met de leerkracht Ellen Vermeulen en de IB’ers. Ook heb ik dan overleg met PPO, wijkteam, consultatiebureau, voorschools maatschappelijk werk, de pedagogisch coach van KindeRdam en mijn leidinggevende Monique Windrich. Samen kijken we wat het beste is voor het kind. Dit is best wel pittig en tijdrovend; ik heb voor al dat overleg en mijn administratie drie uur en dat is niet altijd toereikend.”

Meer weten over speciaal onderwijs 
“Ik voel me enorm gewaardeerd door de school. Ook krijg ik fijne reacties van ouders. Wel merk ik dat sommige ouders mij zien als een juf van hun kind en niet als iemand die verstand heeft van de ontwikkeling van hun kind. Soms is het lastig ouders te overtuigen dat hun kind extra zorg nodig heeft. Ik denk dat we de samenwerking binnen het IKC en met andere instanties kunnen we verbeteren en uitbreiden. Ik zou bijvoorbeeld meer willen weten over het speciaal onderwijs: waar komt een kind terecht als wij hem of haar doorverwijzen? Daar wil ik een gevoel bij hebben. Of ik zou wel eens een dagje mee willen lopen op Horizon jeugdzorg en onderwijs of op Enver De Kleine Plantage. Goed om zelf te ervaren hoe het daar is voor een kind.”