PM’er in de BSO en onderwijsassistent in het basisonderwijs

Slimmer het onderwijs organiseren: Pedagogisch Medewerker uit de BSO werkt buiten BSO-tijd als onderwijsassistent in de klas.

Verhalen uit Basisschool de Kleine Prins. Hoe ervaren zij het anders organiseren van onderwijs op deze manier?