PM’er met specifiek talent geeft vakinhoudelijk les op de basisschool

Slimmer het onderwijs organiseren: Pedagogisch medewerker die goed is in techniek geeft Wetenschap en Techniek op de basisschool.

Verhalen uit Basisschool Park16Hoven. Hoe ervaren zij het anders organiseren van onderwijs op deze manier.