PM’er ondersteunt individuele zorgkinderen op de basisschool

Slimmer het onderwijs organiseren: pedagogisch medewerker ondersteunt individuele zorgkinderen op de basisschool.

Verhalen uit Basisschool IKC Nova. Hoe ervaren zij het anders organiseren van onderwijs op deze manier?