PM’er met VVE-ervaring naar onderbouw basisschool

Slimmer het onderwijs organiseren: Pedagogisch Medewerker van de peuterschool werkt in de onderbouw als assistent van de leerkracht, met hetzelfde lesprogramma.

Verhalen uit Basisschool Mozaiek. Hoe ervaren zij het slimmer organiseren van onderwijs op deze manier?