Direct naar content

Raamovereenkomst schoolbesturen

Voor de inleen van leerkrachten en onderwijsassistenten.

Schoolbesturen hebben gezamenlijk een exclusieve raamovereenkomst afgesloten met enkele uitzendbureaus waaronder Dit is Wijs voor de inleen van leerkrachten en onderwijsassistenten. Pedagogisch medewerkers vallen daar niet onder en kunnen dus ingeleend worden bij een kinderopvangorganisatie, mits zij niet als bevoegd onderwijsassistent, leraar-ondersteuner of leerkracht worden ingezet. Als een pm’er met de juiste bevoegdheid ook een functie als onderwijsassistent, leraar-ondersteuner of leerkracht in het basisonderwijs gaat vervullen, dan is inleen op die titel vanuit de kinderopvang niet mogelijk.  Ook het aanmelden van deze pm’er/onderwijsassistent  bij een van de bureaus in de verwachting dat deze vervolgens geplaatst kan worden bij de betreffende school geeft geen garantie op die plaatsing. Volgens de Raamovereenkomst zijn scholen namelijk verplicht om een vraag uitzetten bij alle bureaus die participeren in de Raamovereenkomst. Inleen vanuit de kinderopvang van iemand die als bevoegd onderwijsassistent gaat werken is dus niet goed mogelijk; alleen een eventuele aanstelling bij de school resteert.

NB. Op de werkvloer wordt een pm’er die een leerkracht ondersteunt in de spreektaal al snel een onderwijsassistent genoemd, ook al heeft zij geen diploma Onderwijsassistent. Volgens de wettelijke regelgeving voldoet zij dan niet aan de vereisten om als onderwijsassistent op de formatie te komen.  Het is aan de school om dit al dan niet een belemmering te vinden om haar in te zetten. (in dat geval is er ook geen probleem m.b.t. de Raamovereenkomst, die gaat namelijk uitsluitend over inleen van bevoegde krachten).

Risico’s
Voorkom een klant-leverancier-relatie:

  • focus op de inhoudelijke samenwerking voor dezelfde leerlingen / kinderen en de positieve invloed op doorgaande leerlijnen;
  • bespreek de waarde van het interprofessioneel samenwerken van mensen met verschillende functies en opleiding in de begeleiding van kinderen;
  • benoem de mogelijkheden voor de leerkracht om zich te concentreren op kerntaken.
  • Maak afspraken om halfjaarlijks de voortgang te bespreken en om bij problemen gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Neem in het verruimde arbeidscontract van de medewerker op dat bij beëindiging van de inzet op die locatie de werkgever in gesprek gaat over behoud van uren, hetgeen betekent dat deze extra uren elders ingezet moeten worden. Dit verkleint het risico voor (middel-)grote organisaties aanzienlijk.

Zorg dat u Btw-heffing voorkomt en ga na of u de bedrijfsuitbreiding – namelijk het uitlenen / detacheren van medewerkers – moet laten registreren bij de KvK.