Slimmer organiseren met de kinderopvang

Slimmer Organiseren met kinderopvang gaat over de inzet van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in het basisonderwijs. Dat kan veel meerwaarde hebben.  

Het is goed voor de doorgaande leerlijn van Peutergroep naar basisschool, maar de professionele samenwerking tussen kinderopvang en basisschool heeft meer voordelen. Voor leerkrachten en directie van de basisschool en voor de directie en pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisatie. Daarom pleiten de Onderwijsraad en het Nationaal Programma Onderwijs er ook voor.

Voordelen basisschool
– meer personele capaciteit
– verminderen werkdruk (meer focustijd leerkrachten)
– krijgt expertise over het jonge kind beschikbaar (bovendien werken pm’ers net als in de onderbouw kindvolgend, weten ze hoe ze de leeromgeving kunnen verrijken en kunnen goed differentiëren op maat van de ontwikkeling van de kinderen)
– verbeteren doorgaande leerlijn Peutergroep-basisschool

Voordelen kinderopvang
– inzetbaarheid medewerkers verbeteren door verbreden van hun beroepsprofiel
– medewerkers kunnen een groter arbeidscontract krijgen
– actief bijdragen aan doorgaande leerlijn Peutergroep-basisschool

Hoe regel je dat?
Een pedagogisch medewerker kan niet zomaar in het basisonderwijs werken. Toch valt het mee wat daarvoor geregeld moet worden. Onder ‘Regelen in stappen’ is snel de belangrijkste informatie te vinden. Er is zelfs een voorbeeld detacheringsovereenkomst beschikbaar.

Ervaringsverhalen
Vijf basisscholen en kinderopvangorganisaties die al langer ervaring hebben opgedaan met slimmer organiseren, vertellen hun gezamenlijke verhalen. In ieder verhaal komen een schooldirecteur, manager kinderopvang, pedagogisch medewerker en leerkracht aan het woord.

Lees meer over de Stimuleringspremie Slimmer Organiseren en zij-instroom in de kinderopvang.