Direct naar content

Subsidie scholing

In het kader van Slimmer organiseren met de kinderopvang is een stimuleringspremie beschikbaar voor de bij- en opscholing van pedagogisch medewerkers die (ook) in de basisschool (gaan) werken. Deze stimuleringspremie is bedoeld om de overstap gemakkelijker te maken. Er is een limiet van in totaal €50.000, -. 

Wanneer krijgt u subsidie?
Er wordt subsidie verleend voor alle bij- of opscholing die gewenst is om aan de slag te kunnen gaan op de basisschool. Het kan bijvoorbeeld gaan om de opleiding Onderwijsassistent of Leraar ondersteuner, een pedagogische- of andere module van Level Up of bijscholing in een van de onderwijsconcepten. De stimuleringspremie wordt gegeven voor de kosten van de opleiding en bedraagt maximaal 2.500, – per PM’ er. 

Hoe werkt het?
U als werkgever vraagt de stimuleringspremie voor scholing aan voor de PM’ er die op de basisschool gaat werken of werkt. Hiervoor gebruikt u dit aanvraagformulier. Na akkoord op juistheid en volledigheid van de aanvraag (en zolang de limiet niet is bereikt) krijgt u bericht over de toekenning van de stimuleringspremie. Na toekenning mailt u het bewijs van inschrijving of de factuur van het opleidingsinstituut, waarna financiële afhandeling plaatsvindt. Zowel het aanvraagformulier als bewijs van toekenning mailt u naar Carla Bienemann (carlabienemann@zaak-pt.nl), projectleider Kinderopvang Aanpak Lerarentekort.

Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

  • naam van de PM’ er die opleiding wil volgen,
  • naam van de kinderopvang-locatie en naam van de basisschool in kwestie,
  • de opleiding die hij/zij gaat volgen en bij welk instituut dat gebeurt,
  • de kosten van de betreffende opleiding,
  • de bankgegevens van de kinderopvangorganisatie.

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Carla Bienemann (carlabienemann@zaak-pt.nl).