Direct naar content

Vakkrachtvaardigheden

Als vakkrachten in reguliere onderwijstijd op het rooster staan en zelfstandig aan de leerlingen (muziek-, kunst- etc.) les  geven, dan moeten ze beschikken over de juiste diploma’s.

Zo mogen MBO-opgeleide sportvakkrachten niet zelfstandig lesgeven op school. Zie hieronder wie dat wel mogen. https://avansplus.nl/blog/bevoegdheden-binnen-bewegingsonderwijs

Voor de bevoegdheden van de vakkracht kunstvakken zie de informatie van de LKCA, met name de hoofdstukken 5-6-7. LKCA kunstvakdocent PO 

In het Rotterdams plan Slim Organiseren wordt gepleit voor inzet van vakspecialisten (anders bevoegden) voor de niet-kernvakken. Het is op dit moment nog onduidelijk in hoeverre de overheid daarmee instemt.

Op de basisschool zijn er ook meerdere niet-les-gebonden momenten waarin het curriculum verrijkt wordt met bijvoorbeeld muziek, kunst, techniek, sportprojecten etc.  Pedagogisch medewerkers met een specialisme op zo’n gebied kunnen deze uitvoeren. In de BSO werken vaak pedagogisch medewerkers met een andere opleidingsachtergrond dan de opleiding Pedagogisch Werk. Het is de moeite waard om na te gaan welke werkzaamheden zij op school uit mogen voeren.

Hoe dan ook: wanneer vakkrachten op school worden ingezet verdienen zij in de startfase extra aandacht van de leerkracht om thuis te raken in de pedagogische gebruiken. Een uur in de klas meekijken met een door de leerkracht gemaakte kijkwijzer over haar pedagogisch handelen en daarover napraten geeft veel winst. Daarna is ook de omgekeerde versie raadzaam: de leerkracht kijkt een keer mee met de activiteit van de vakkracht en bespreekt achteraf wat haar is opgevallen. Kortom: enige investering in het begin verbetert de aansluiting van de vakkracht bij de gangbare werkwijze in de klas (en wel met oog van behoud van de eigen sfeer..).