Vestigingsmanager Monique: “Maak gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en benut de talenten van de BSO’ers.”

“Maak gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en benut de talenten van de BSO’ers.” – Moniek Eijerman, vestigingsmanager Norlandia kinderopvang, BSO Park16hoven

“Op de twee locaties van basisschool Park16hoven verzorgen wij de kinderopvang, zowel voor-, tussen- als naschools en in de vakanties. We zijn in het schoolgebouw gevestigd en hebben in de wijk ook een sportBSO in de kantine van voetbalvereniging AGE en we hebben een aantal groepen in kinderdagverbijf Parkmeester. De samenwerking met de school is hecht. We werken zo veel mogelijk volgens dezelfde visie en uitgangspunten. Zo worden onze BSO’ers meegenomen in de trainingen ‘Vreedzame school’. Belangrijk, want tijdens de overblijf nemen wij de kinderen over. We gebruiken de kwaliteitskaarten van de school en we volgen hun coronarichtlijnen. Het is voor de BSO lastig personeel te vinden, mede omdat we de pedagogisch medewerkers vaak kleine contracten kunnen aanbieden met versnipperde uren. In de gesprekken met de school kwamen ook de werkdruk en het lerarentekort ter sprake. Als oplossing voor beide problemen zijn we gestart met een pilot, waarbij BSO-talenten de leerkrachten ondersteunen. Inmiddels zetten we BSO-talenten in bij gym en bij wetenschap en techniek. Ook is een klassenassistent van ons nu onderwijsassistent in kleuterklassen. Daarnaast regelt onze TSO-coördinator het overblijven op school. Deze ontwikkeling helpt ons als BSO bij het werven en behouden van personeel, omdat we ze grotere contracten kunnen geven. Bovendien maakt deze uitdaging op school hun werk aantrekkelijker en biedt het ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.”

Tijd voor overleg
“Het heeft even geduurd, maar het loopt nu goed. Afstemmen en overleggen kost tijd. Het overleg met directie doe ik en omdat ik niet op de groep sta, is dat flexibel te regelen. Ook degene die de coördinatie van de BSO-talenten doet, staat niet altijd op de groep. Hij kan makkelijk schakelen en aanschuiven bij vergaderingen en overleg op school. De gymdocent van school heeft direct contact met onze sportcoördinator. Samen kijken ze hoe we onze sporters kunnen inzetten op de uren die de school vraagt. Onze pedagogisch medewerkers worden ondersteund door pedagogisch coaches. Zowel de pedagogisch coaches als onze coördinator hebben regelmatig contact met de IB’ers van school. Daar bespreken wij de kinderen.”

Leer elkaars vakgebied kennen
“Ik kan het BSO’s en scholen zeker aanraden om BSO-talenten te scouten en in te zetten. De communicatie tussen leerkrachten en BSO-medewerkers is een aandachtspunt, want iedereen moet wennen aan de ondersteuning van BSO’ers bij de lessen. Ik merk ook dat BSO’ers die iets signaleren bij een kind het lastig vinden om de stap naar de leerkracht te zetten en met hem of haar in gesprek te gaan. Die kloof moeten we nog dichten en ik denk dat het is goed is als we elkaars vakgebied beter leren kennen.

Investeer in elkaar
“Ik denk dat ons BSO-talent een goede aanvulling kan zijn op bepaalde lessen. Dus maak gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en benut de talenten van de BSO’ers. Daarbij is goede samenwerking essentieel voor succes. Wij en basisschool Park16hoven zijn bereid in elkaar te investeren. We zitten in hetzelfde pand, dus fysiek is er geen afstand. We zijn samen gestart en weten elkaar te vinden als er iets is. Die korte lijntjes zijn belangrijk. Ik merk dat mijn medewerkers het erg leuk vinden voor de school te werken. Ze leven op van de nieuwe uitdaging en ze kunnen zich op die manier beter ontwikkelen. Hoe leuk is het als je je sportopleiding ook kunt inzetten voor gymlessen op school? Onze sporters laten leerkrachten zien wat je met sport en spel kunt doen voor de kinderen. Dat geldt ook voor ons techniektalent: zijn passie voor techniek inspireert leerkracht en kinderen.”

IKC-vorming en wijkactiviteiten
“Met Park16hoven zetten we verdere stappen in de IKC-vorming op de Woensdrechtstraat en dat zal ook op de andere locatie starten. Binnen een IKC zijn er in de toekomst meer mogelijkheden voor pedagogisch medewerkers die met kleuters willen werken en de school willen ondersteunen. We zien wel meer kansen, want er gebeurt nog te weinig in de wijk. Onze medewerkers hebben al aangegeven dat ze veel meer voor de wijk willen betekenen, bijvoorbeeld door wijkactiviteiten te organiseren die breder zijn dan voor de BSO alleen.”