Direct naar content

Ziekte / verzuim

De uitlener is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding. Het is goed om met elkaar afspraken te maken over verzuim en arbeidsongeschiktheid. Kortdurend verzuim (±4 weken) is een risico dat organisaties met alle medewerkers hebben. Bespreek of de inlener de factuur in die periode doorbetaalt. Langdurige arbeidsongeschiktheid komt gelukkig minder vaak voor. Het is een risico van de uitlener. Ga met elkaar na of er van enige tegemoetkoming sprake kan zijn. De uitlener heeft immers nog 2 jaar lang loonkosten en nog jaren erna een hogere premie.