Onderwijsvisie

In Rotterdam investeren het onderwijsveld en de gemeente samen al jaren in de kwaliteit van het onderwijs. En met succes: schoolresultaten en opleidingsniveau gingen flink omhoog, terwijl schooluitval juist daalde. Resultaten om trots op te zijn. Maar is het genoeg? De wereld om ons heen verandert zo snel dat veel van de benodigde kennis en vaardigheden vijf jaar geleden nog niet eens bestonden. De vraag is dan ook, ‘hoe geven we de groeiende groep jonge Rotterdammers de juiste skills mee?’.

Een jaar lang haalden onderwijsveld, gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar input op voor het antwoord op die vraag. Het masterplan brengt al deze ideeën samen in een visie over toekomstbestendig onderwijs én de bijdrage die het onderwijs op haar beurt kan leveren aan de toekomst van Rotterdam.

Voor ons houdt het hier niet op. Want ook voor de uitvoering geldt: Rotterdam kan dit niet alleen en streeft er daarom naar een magneet te zijn voor experts, vernieuwers en (internationale) koplopers, voor leraren en andere onderwijsprofessionals met passie en ambitie, voor werkgevers die willen investeren en voor iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen en wil inzetten. Voor onderwijs dat alle kinderen gelijke kansen biedt en dat jongeren vormt tot weerbare en flexibele volwassenen die zich makkelijk aanpassen aan de vele veranderingen waarmee zij te maken krijgen.

Masterplan Onderwijs Bouwen aan de Toekomst