Talentontwikkeling

De uitdaging van het onderwijs is om het talent van ieder kind te herkennen, te ontwikkelen en te benutten. Talent blijft in de eerste plaats onbenut door het selectieve onderwijssysteem dat de kansenongelijkheid vergroot in plaats van verkleint. Talent is echter heel divers; het is een uitzonderlijke vaardigheid van cognitieve, technische, sociale, artistieke, sportieve, digitale of andere aard. En talent is ook de verzameling van potentiële vaardigheden van een leerling; vaardigheden die er wel inzitten, maar er nog niet uitkomen. Talent heeft aanmoediging, ondersteuning en ruimte nodig. Het ontwikkelen van een bepaald talent is een uitstekend middel om ook andere vaardigheden te ontwikkelen.

Wat speelt er?

Talent heeft aanmoediging, ondersteuning en ruimte nodig. Het ontwikkelen van een bepaald talent is een uitstekend middel om ook andere vaardigheden te ontwikkelen. Veel talent blijft onbenut. In Rotterdam zijn er relatief veel kinderen die het van huis uit zonder veel aanmoediging, ondersteuning en ruimte voor hun talentontwikkeling moeten doen. Er is geen netwerk of de middelen ontbreken. Dit speelt in verschillende delen van Rotterdam en het sterkst in de Children’s Zone op Zuid. Leerlingen halen daar niet alleen lagere onderwijsresultaten dan elders; hun kennis op het gebied van loopbaanoriëntatie is ook geringer. Ze hebben een achterstand in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, het verwerven van sociale en 21e-eeuwse vaardigheden en het ontwikkelen van een netwerk. Ook doen ze minder ervaringen op het gebied van kunst en cultuur, sport en techniek op.
De uitdaging is om die kinderen de ervaringen, ruimte, middelen, ondersteuning en aanmoediging te bieden om hun talenten te ontwikkelen

Wat is de ambitie van de gemeente?

In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft de gemeente in samenwerking met onderwijsinstellingen en andere partners nu een samenhangend aanbod ontwikkelt, te beginnen in de Children’s Zone. In de regiodeal met het Rijk is vastgelegd dat we in de Children’s Zone op Zuid met steun van het Rijk starten met dagprogrammering. 

Dat betekent dat de leertijduitbreiding van 6 uur wordt omgevormd naar uitbreiding van de schooldag met 10 uur per week. Dit noemen we Dagprogrammering.

Om voor die extra uren tot een samenhangend programma te komen, is een slimme en intensieve samenwerking nodig tussen het onderwijs en partijen als naschoolse opvang, cultuur- en natuur- en milieueducatie, welzijn, huiswerkbegeleiding, (school)sportverenigingen, Feyenoord en vele anderen.

Wanneer blijkt dat Dagprogrammering succesvol is, kan worden gekeken hoe het model -waar nodig- elders in de stad kan worden ingevoerd. Te beginnen bij scholen binnen het NPRZ-gebied, maar buiten de Children’s Zone.