Van onderwijs naar arbeidsmarkt

Jongeren moeten vroeg keuzes maken voor de toekomst. Ze hebben vaak moeite met kiezen wat bij hen past. Met als mogelijke gevolgen: studieuitval, vaak switchen van studie of tussenjaren stapelen. Veel jongeren hebben hun talenten niet bewust verkend en weten niet wat ze willen of kunnen, laat staan welke kansen er liggen op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat Rotterdamse jongeren dit ontdekken en bewust keuzes kunnen maken. Hiervoor kunnen ze verschillende activiteiten voor loopbaanoriëntatie volgen, zowel binnen als buiten de school. De activiteiten dragen eraan bij dat ze zichzelf leren kennen, maar ook aan de beeldvorming van beroepen of beroepssectoren. De jongere krijgt begeleiding vanuit school en door de ouders en ontwikkelt een netwerk dat behulpzaam is bij het kunnen maken van keuzes.

Wat is de ambitie van de gemeente?

De gemeente en het Rotterdamse onderwijs willen de komende jaren kansengelijkheid laten toenemen door te investeren in het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt en op de toekomst.

Het is belangrijk dat jongeren een goede keuze maken. Veel jongeren hebben hun talenten en mogelijke interessegebieden niet (bewust) verkend en weten niet goed welke competenties goed of minder goed ontwikkeld zijn, laat staan welke kansen er liggen op de arbeidsmarkt.

Doelen en aanpak

  1. Rotterdamse jongeren zijn goed voorbereid op de steeds internationalere arbeidsmarkt. Het stimuleren van doorstroming van jongeren naar hogere opleidingsniveaus in het mbo zorgt ervoor dat zij meer perspectief ontwikkelen. De vervolgopleiding op niveau 3 of 4 in het mbo kan ook in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
  2. Rotterdamse jongeren kiezen bewuster voor een opleiding en een beroepssector. Prioriteit hebben sectoren die goede mogelijkheden bieden om in te stromen in duurzame banen. IT-opleidingen krijgen een impuls.
  3. In Rotterdam gaan jongeren naar school of hebben een baan.
  4. Mbo- en ho- instellingen hebben een flexibel aanbod op het gebied van om- en bijscholing dat afgestemd is op de regionale behoefte vanuit werkgevers.