Direct naar content

Zoek op onderwerp

Pesten/discriminatie

 • Fier landelijk expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. Fier heeft ook een chatfunctie voor anoniem chatten met hulpverleners. Bij mensenhandel gaat het lang niet altijd over seksuele uitbuiting of fysiek geweld; vaak worden kwetsbare jongeren gedwongen om voor heel weinig geld drugs te verhandelen. De meeste slachtoffers durven niet aan de bel te trekken. Daarom zijn Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam de campagne chaterover.nl begonnen. Ze roepen jongeren op om hun verhaal, of dat van een ander, anoniem te delen met gespecialiseerde chat-hulpverleners.

Wapenbezit

 • Voorlichting Halt over ongewenst gedrag voor po en vo
 • HALT interventies waarmee scholen ongewenst gedrag kunnen tegengaan
  HALT biedt scholen voorlichting op school, spreekuren op school en Agressie Regulatie Training voor leerlingen. Hierbij maakt HALT gebruik van succesvolle ingrediënten uit de HALT-straf.

  Voorlichting over jeugdcriminaliteit, veilige publieke taak, online veiligheid, groepsdruk, overlast rond de jaarwisseling (voor bovenbouw po en onderbouw vo).

  Spreekuren op school over fysieke agressie, verbale agressie, bedreiging, vernieling, met spullen gooien, te laat komen, sexting en meer.

  Agressie Regulatie Training: in de ART-training krijgen jongeren die zich grensoverschrijdend gedragen inzicht in de eigen boosheid en agressie en oefenen met vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. HALT biedt de ART-training individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.
 • Vraaghetdepolitie.nl
  Website die jongeren informatie en antwoorden geeft op vragen over wapens, mishandeling, misdaad & geweld, pesten & online, dwang & seks, drank & drugs, aangifte, hangjongeren & overlast, school, politiewerk & boetes. De website heeft een chatfunctie om persoonlijk antwoord te krijgen op vragen over veiligheid of hulp bij het oplossen van problemen. Zoals wat te doen wanneer naaktfoto’s ongewenst online staan.  

Middelengebruik/ verslaving

 • Site met informatie over beleid alcohol- en drugsgebruik vo-leerlingen
  Site voor docenten met tips en informatie voor beleid, signaleren en helpen van vo-leerlingen.
 • Integrale interventie Youz voor alcohol- en drugsgebruik praktijkonderwijs
  VSO cluster 4

  Samen Slagen is een integrale interventie ontwikkeld door Youz in samenwerking met Gemeente Rotterdam en het Horizon Schreuder College en landelijk erkend als goed onderbouwde interventie. Samen Slagen omvat zowel regelgeving, beleid en zorgstructuur, alsook lesmateriaal, het ontwikkelen van gezamenlijke autoriteit met ouders en externe partijen en training voor schoolmedewerkers.
 • Programma Youz voor alcohol- en drugsgebruik ROC
  Het ROC-Aanvalsplan is een integrale interventie speciaal ontwikkeld voor het ROC en omvat het opstellen van beleid, deskundigheidsbevordering voor medewerkers, voorlichting aan leerlingen en invoering van een screeningsvragenlijst.
 • Advies Youz voor hbo/wo over beleid alcohol- en drugsgebruik
  Youz biedt alle HBO en WO-instellingen in Rotterdam advies bij beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering van docenten en zorgprofessionals. Ook organisaties gekoppeld aan instellingen, zoals studentenverenigingen kunnen worden ondersteund door Youz.
 • Vraaghetdepolitie.nl
  Website die jongeren informatie en antwoorden geeft op vragen over wapens, mishandeling, misdaad & geweld, pesten & online, dwang & seks, drank & drugs, aangifte, hangjongeren & overlast, school, politiewerk & boetes. De website heeft een chatfunctie om persoonlijk antwoord te krijgen op vragen over veiligheid of hulp bij het oplossen van problemen. Zoals wat te doen wanneer naaktfoto’s ongewenst online staan.
 • Verslavingspreventielessen van Indigo voor bovenbouw po
  Lessen over middelengebruik in de vorm van het TRIP-spel of een klassikale vorm hiervan. Na zijn kinderen weerbaarder, kunnen zij vertellen hoe ze met groepsdruk kunnen omgaan, en hoe en waarom ze nee zeggen tegen alcohol, roken en drugs. Scholen kunnen zich aanmelden via e-mail: a.sijbenga@indigorijnmond.nl of bellen naar 088 357 1700.

Fysieke/ materiële agressie 

 • Voorlichting Halt over ongewenst gedrag voor po en vo
 • Fier landelijk expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. Fier heeft ook een chatfunctie voor anoniem chatten met hulpverleners. Bij mensenhandel gaat het lang niet altijd over seksuele uitbuiting of fysiek geweld; vaak worden kwetsbare jongeren gedwongen om voor heel weinig geld drugs te verhandelen. De meeste slachtoffers durven niet aan de bel te trekken. Daarom zijn Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam de campagne chaterover.nl begonnen. Ze roepen jongeren op om hun verhaal, of dat van een ander, anoniem te delen met gespecialiseerde chat-hulpverleners.

Radicalisering/polarisatie

 • Gratis voorlichting van gemeente Rotterdam over radicalisering en polarisatie.
  Gratis voorlichting aan onderwijsinstanties over radicalisering, polarisatie en verschillende vormen van extremisme. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur krijgen onderwijsprofessionals informatie over de onderwerpen en over de Rotterdamse aanpak.
  Er wordt ook aandacht besteed aan het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR), waar mensen terechtkunnen met vragen en signalen. Als u interesse heeft in het organiseren van zo’n bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar rep@rotterdam.nl. U kunt samen met de voorlichters de behoefte van uw organisatie bespreken voor een voorlichting op maat.
 • Advies van Stichting School & Veiligheid over sociaal veilig klimaat
  In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunt Stichting School & Veiligheid scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.
 • Vraaghetdepolitie.nl
  Website die jongeren informatie en antwoorden geeft op vragen over wapens, mishandeling, misdaad & geweld, pesten & online, dwang & seks, drank & drugs, aangifte, hangjongeren & overlast, school, politiewerk & boetes. De website heeft een chatfunctie om persoonlijk antwoord te krijgen op vragen over veiligheid of hulp bij het oplossen van problemen. Zoals wat te doen wanneer naaktfoto’s ongewenst online staan.

Seksualiteit/ seksuele weerbaarheid

 • Gratis lespakket VrijHeden gemeente Rotterdam over seksuele weerbaarheid voor vo, mbo en hbo.
  VrijHeden is een gratis aanbod van theater, lessen en gesprekken op school over onderwerpen als keuzevrijheid, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, achterlating, seksueel grensoverschrijdend gedrag, online exposen en seksueel misbruik.
 • Fier landelijk expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. Fier heeft ook een chatfunctie voor anoniem chatten met hulpverleners. Bij mensenhandel gaat het lang niet altijd over seksuele uitbuiting of fysiek geweld; vaak worden kwetsbare jongeren gedwongen om voor heel weinig geld drugs te verhandelen. De meeste slachtoffers durven niet aan de bel te trekken. Daarom zijn Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam de campagne chaterover.nl begonnen. Ze roepen jongeren op om hun verhaal, of dat van een ander, anoniem te delen met gespecialiseerde chat-hulpverleners.
 • Lesmethode Lang Leve de Liefde over liefde en seksualiteit voor vo, vso en mbo.
  Lesprogramma Lang Leve de Liefde waarmee vo-scholen invulling kunnen geven aan  kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit. Het programma is ook geschikt voor mbo.

Het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) van Stichting Humanitas (gesubsidieerd door gemeente Rotterdam) heeft een preventieaanbod dat bestaat uit de volgende voorlichtingen & trainingen:

Voor jongeren

 • Interactieve voorlichting seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdprostitutie
 • Seksuele weerbaarheidstraining ‘Girls talk’ voor meisjes
 • Seksuele weerbaarheidstraining ‘Make a move’ voor jongens

Voor professionals waaronder docenten

 • Korte training seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdprostitutie
 • Intensieve training seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdprostitutie
 • Training voorlichting geven over jeugdprostitutie
 • Training mensenhandel

Er zijn ook voorlichtingen en trainingen op maat mogelijk voor scholen, buurthuizen, instellingen, jongeren en ouders met een specifieke vraag of probleem. Meestal naar aanleiding van urgente situaties die in beeld komen via ons meldpunt (vermoedens van) jeugdprostitutie en mensenhandel of via contacten met de politie. Een voorlichting op uw locatie inplannen? Neem contact op via (010) 236 52 12 of pmw@stichtinghumanitas.nl

Digitale veiligheid

 • Lesprogramma Under Pressure over online veiligheid en mediawijsheid voor vo en mbo.
  Lesprogramma Under Pressure (gesubsidieerd door gemeente Rotterdam) bestaat uit 3 lessen, gericht op het weerbaarder maken van jongeren tegen desinformatie en het bespreekbaar maken van frustratie en polarisatie t.o.v. de media. De lessen zijn ook bedoeld om democratische waarden zoals persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting te verstevigen. De lessen worden gegeven door getrainde peer educators: jonge rolmodellen tussen de 17-28 jaar die dichtbij de doelgroep staan. Er wordt gewerkt met een game, waarin jongeren zelf nepnieuws maken en zo op een actieve manier leren hoe de mechanismen werken die aan desinformatie ten grondslag liggen.
 • Advies van Stichting School & Veiligheid over sociaal veilig klimaat
  In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunt Stichting School & Veiligheid scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.
 • Vraaghetdepolitie.nl
  Website die jongeren informatie en antwoorden geeft op vragen over wapens, mishandeling, misdaad & geweld, pesten & online, dwang & seks, drank & drugs, aangifte, hangjongeren & overlast, school, politiewerk & boetes. De website heeft een chatfunctie om persoonlijk antwoord te krijgen op vragen over veiligheid of hulp bij het oplossen van problemen. Zoals wat te doen wanneer naaktfoto’s ongewenst online staan.

Diversiteit /Bevorderen ruimte voor LHBTI +

 • Voorlichting COC over seksuele oriëntatie en genderidentiteit
  De voorlichting COC geeft antwoorden op de vragen van scholieren en zorgt voor openheid over het onderwerp.

Sociale veiligheid

 • Projecten stichting Excelsior4All
  Sociaal-maatschappelijke projecten van de Stichting Excelsior4All gericht op weerbaarheid, samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Aanpakken voor de hele school, gesubsidieerd door gemeente Rotterdam voor po en vo.
  Met de volgende aanpakken kan en schoolteam werken aan sociale veiligheiden de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. De aanpakken zijn gesubsidieerd door de gemeente.
 • Methode Taakspel van CED Groep voor po
  Methode om onrustig en storend gedrag in de klas te voorkomen of verhelpen, zodat leerlingen beter en taakgericht werken en er een veiliger en prettiger klassenklimaat ontstaat. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens reguliere lessen. De methode is geschikt voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Scholen kunnen zich aanmelden voor een training bij de CED groep via e-mail: frontoffice@cedgroep.nl.
 • Kanjertraining op school voor po
  Met de Kanjertraining werk je op school aan het vergroten van sociale veiligheid en het vergroten van sociale vaardigheden van leerlingen.  De training vermindert pesten, uitsluiting en meeloopgedrag. Uit onderzoek blijkt dat onder andere agressie en somberheidsklachten bij leerlingen afnemen. De methode is geschikt voor groep 1 tot en met 8. Scholen kunnen zich aanmelden voor een training bij de stichting Kanjertraining via e-mail: info@kanjertraining.nl of bellen naar 036  548 94 05.
 • Lesmethode Avant Sanare Positieve psychologie voor po
  Lesmethode voor het vergroten van sociale veiligheid op school en het uitbreiden van de sociale vaardigheden van leerlingen in groep 7 en 8.  Via thema’s als een positief zelfbeeld, een positieve mindset en positieve vriendschappen. 
 • Aanpak voor positief pedagogisch klimaat School Wide Positive Behavior support voor po en vo
  De aanpak is gericht op gedrag en zet in op een positief pedagogisch klimaat op school en op het verminderen van gedragsproblemen onder jongeren (en volwassenen) door met elkaar de voorwaarden te creëren waarop positief gedrag actief aangeleerd en gestimuleerd wordt.  Er wordt gewerkt vanuit waarden en leerkrachten en kinderen zijn zelf nauw betrokken bij de invulling van het programma. Scholen kunnen zich aanmelden voor een traject bij PI research (e-mail: info@piresearch.nl, telefoon: 020 650 15 01) of bij Verus (e-mail: pkalkman@verus.nl, telefoon: 0348 74 44 86).
 • Training Lev2Live weerbaar en gezond voor po
  Training om leerlingen te leren kiezen voor een verantwoorde leefstijl. Leerlingen worden gestimuleerd en toegerust om op een gezonde manier naar zichzelf en naar anderen te kijken en van daaruit gezonde en verantwoorde keuzes te maken. De keuzes betreffen terreinen als vriendschap, media, seksualiteit en risicogedrag. Scholen kunnen zich aanmelden voor de tweedaagse training via e-mail info@chris.nl of telefoon: 085 04 04 850.
 • Leefstijlinterventie van Stichting Chris en Voorkom voor po
  De interventie heeft als doel: “In het kader van gezondheidsbevordering is de jongere zich bewust van gezonde en ongezonde gewoonten en gewoontevorming in zijn/haar leven. Hij/zij ervaart een grotere mate van weerbaarheid met betrekking tot schadelijk/ongezond risicogedrag waaronder het experimenteren met c.q. gebruik van tabak en alcohol.” Jongeren leren weerbaarheidscompetenties (kennis/bewustwording, houding, gedrag) aan met het oog op het op een gezonde wijze omgaan met gewoon- te(vorming) en risicosituaties, waaronder die te maken hebben met het mogelijk experimenteren met tabak en alcohol. Scholen kunnen zich aanmelden voor 2 lessen van 90 minuten.
 • Happylessen Trimbos voor vo en mbo
  Lessen voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar gericht op welbevinden en geluk. Happyles bestaat een klassikale introductieles, twee e-learninglessen, een afsluitende klassikale les en een happylestest.
 • Alleen jij bepaalt wie je bent voor jongeren van 12 tot 18 jaar in vmbo of praktijkonderwijs
  Gedragsprogramma om delinquent en/of overlastgevend gedrag te voorkomen via sport. De gemeente subsidieert het programma waarin jongeren worden gestimuleerd in het maken van de juiste keuzes. Het programma verlengt de veilige onderwijsomgeving buiten schooltijd.Dat gebeurt door jongeren te stimuleren een teamsport te beoefenen onder professionele begeleiding, binnen een sportvereniging.
 • Fier landelijk expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. Fier heeft ook een chatfunctie voor anoniem chatten met hulpverleners. Bij mensenhandel gaat het lang niet altijd over seksuele uitbuiting of fysiek geweld; vaak worden kwetsbare jongeren gedwongen om voor heel weinig geld drugs te verhandelen. De meeste slachtoffers durven niet aan de bel te trekken. Daarom zijn Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam de campagne chaterover.nl begonnen. Ze roepen jongeren op om hun verhaal, of dat van een ander, anoniem te delen met gespecialiseerde chat-hulpverleners.