Bijeenkomst “Samenwerken met ouders, uitdaging of succesfactor?”

Datum

11 december 2018

Aanvang

9:00

Eind

11:15

Locatie

De locatie wordt bekend gemaakt in de week voorafgaand aan de bijeenkomst in gebied Delfshaven.

Enkele netwerkpartners en de gemeente Rotterdam hebben de handen ineen geslagen om een inspiratiesessie te organiseren voor professionals die betrokken zijn bij het opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van kinderen in Delfshaven.

De sessie is erop gericht jou te inspireren met dit thema door middel van deskundigheidsbevordering, ontmoeting en uitwisseling met andere professionals.

Het programma van die ochtend is als volgt:

Aanmelden

In verband met het organiseren van deze bijeenkomst willen we je vragen je zo snel mogelijk aan te melden bij Wendi van Helden (w.van.helden@cjgrijnmond.nl) ovv je naam en organisatie.  Heb je een specifieke vraag of casus over dit thema dan kan je die ook mailen.

Betrokken partijen zijn PPO Rotterdam, Wijkteam, SOL, Peuter&Co, wmo radar, CJG Rijnmond