Bijeenkomst ‘Dagprogrammering & Vakleerkrachten’

Gemeente Rotterdam organiseert op donderdagmiddag 15 juni 2023 een inspirerende werkconferentie voor scholen en aanbieders over Dagprogrammering. Jessica van der Linden en Bernard Korfker van de gemeente Rotterdam lichten de plannen toe.

Dagprogrammering speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en vergroot hun kansen. Kinderen kunnen zich op meerdere vlakken ontwikkelen en dat is van onschatbare waarde voor hun toekomst. Uniek aan deze bijeenkomst is dat het schooldirecteuren, coördinatoren Dagprogrammering, vakleerkrachten, partners van de scholen en/of aanbieders van Dagprogrammeringsactiviteiten en gemeente samenbrengt.

Jessica: “Scholen, hun partners en vakleerkrachten zijn belangrijke spelers in het succesvol maken van Dagprogrammering. Met hun gezamenlijke kennis en expertise kunnen zij programma’s samenstellen die perfect aansluiten bij de behoeften van de kinderen én die passen bij het curriculum en de alledaagse praktijk van de school.”

“De middag staat in het teken van ervaringen delen, van elkaar leren en het leggen van contacten voor verdere samenwerking binnen Dagprogrammering. Er zijn verschillende workshops en presentaties waarin de optimale samenwerking tussen scholen, vakleerkrachten en partners wordt verkend”, voegt Bernard toe.

Wat voegt deze werkconferentie dan toe? Waarom zouden scholen, partners en vakleerkrachten hierbij moeten zijn?
Jessica licht toe: “De kracht van deze werkconferentie ligt in het uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we elkaar en Dagprogrammering versterken. Hoe geven scholen invulling aan Dagprogrammering? Welke oplossingen kunnen partners bieden? Hoe werken ze daarin samen? Wat werkt daarbij goed en waar is nog extra ondersteuning bij nodig? Door deze vragen te beantwoorden en kennis te delen, kunnen we het programma van Dagprogrammering nog beter maken en kinderen nog beter ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat doen we door deze werkconferentie maar ook door de Level Up cursus te organiseren voor vakleerkrachten die zich verder kunnen en willen ontwikkelen. Die cursus start in september en daarvoor zijn nog plaatsen voor beschikbaar.”

Waarom organiseert de gemeente dit?
Bernard: “Met deze werkconferentie willen wij bijdragen aan het nog succesvoller maken van Dagprogrammering. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen de kans krijgen zich op verschillende vlakken te ontwikkelen en te groeien. We hopen dan ook dat de betrokkenen bij Dagprogrammering deze uitnodiging met open armen zullen ontvangen en dat we samen kunnen werken aan de beste invulling voor Dagprogrammering.”

Aanmelden na uitnodiging


Heb je een uitnodiging van ons gekregen voor de conferentie? Deelnemen aan de conferentie* kan alleen na aanmelden. Aanmelden kan tot en met 8 juni 2023 door een e-mail te sturen naar: dagprogrammeringMO@rotterdam.nl onder vermelding van de school of organisatie met de naam en het e-mailadres van de deelnemer(s). 

*Deze conferentie is voor schooldirecteuren, coördinatoren Dagprogrammering, vakleerkrachten, partners van de scholen en/of aanbieders van Dagprogrammeringsactiviteiten en gemeente Rotterdam. Aanmelden kan alleen als je hiervoor een uitnodiging hebt gekregen.