Bijeenkomst meldcode in het basisonderwijs

Datum

21 september 2017

Gemiddeld heeft minimaal één kind per klas te maken met een vorm van kindermishandeling. Gemiddeld overlijdt iedere week een kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Dat zijn schokkende cijfers. U kunt het verschil maken voor een kind dat mishandeld wordt. De stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen u daarbij helpen.

Net als vorig jaar, organiseren we voor intern begeleiders/ aandachtsfunctionarissen en schoolmaatschappelijk werkers werkzaam in het basisonderwijs een bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is het up- to-date houden van de kennis over de meldcode, de deskundigheid bevorderen rond signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een ervaringsdeskundige vertelt. Ook zijn er workshops zoals

  •  opfrissen van de taken van de aandachtsfunctionaris,
  • motiverende en coachende rol van de AF-er,
  • praten met kinderen over kindermishandeling,
  • SISA,
  • Keurmerk Meldcode etc.

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Het programma en hoe je je kunt aanmelden lees je in bijgaande pdf. Deelname is kosteloos.