Burgerschap

Het onderwijs heeft de opdracht om kinderen, jongeren en jongvolwassenen te helpen om weerbare, verantwoordelijke burgers te worden, die staan voor de samenleving waarin ze leven, omdat het hun samenleving is.
 
Voor een succesvolle en vitale toekomst van en onze leerlingen en van Rotterdam is het van het grootste belang dat iedereen meedoet, dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat de lastige onderwerpen van deze tijd in de klas bespreekbaar zijn. De gemeente Rotterdam en het Rotterdamse scholenveld ontwikkelen daarom in samenspraak de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap om hierin te ondersteunen. Door te investeren in burgerschapsonderwijs dragen wij allemaal ons steentje bij aan de kennis over democratie, de vorming van waarden en normen en integratie onder onze Rotterdamse jeugd.
 
De uitdaging
Het onderwijs heeft de wettelijke opdracht om kinderen, jongeren en jongvolwassenen te helpen om weerbare, verantwoordelijke burgers te worden, die staan voor de samenleving waarin ze leven, omdat het hún samenleving is. Deze opdracht waar we met elkaar voor staan is absoluut geen makkelijke opdracht. De democratische waarden van onze samenleving staan onder druk en deze spanningen zijn ook aanwezig in de klas. Groepen leerlingen en/of hun ouders voelen zich buitengesloten. In de eigen omgeving en op sociale media komen leerlingen niet vanzelfsprekend in aanraking met andere denkbeelden of een ander perspectief op de wereld dan dat van henzelf. Mede daardoor zijn niet alle onderwerpen gemakkelijk bespreekbaar, bijvoorbeeld als het gaat om culturele verschillen, religie, seksuele geaardheid en discriminatie. Ook ontbreekt het vaak aan kennis over onze democratische waarden en de rechtstaat. Het doel is om met behulp van burgerschapsonderwijs ervoor te zorgen dat iedereen meedoet, dat iedereen zich gezien en gehoord voelt én dat lastige onderwerpen op een respectvolle manier besproken kunnen worden in de klas. Iedereen; leerling, leraar, schoolleider en ouder, kan in Rotterdam meedenken over burgerschap op school. Geef hier jouw mening.