Burgerschap

Het is voor sommige leerlingen niet vanzelfsprekend dat ze in aanraking komen met andere denkbeelden of een ander perspectief op de wereld dan die van henzelf. Het kan daarom lastig zijn om bepaalde onderwerpen in de klas te bespreken, zoals culturele verschillen, religie, seksuele geaardheid en discriminatie. Bovendien ontbreekt het bij jonge Rotterdammers vaak aan kennis over de Nederlandse democratische waarden en de rechtstaat. Om deze lastige onderwerpen en ingewikkelde thema’s in de klas bespreekpaar te kunnen maken, investeren we in burgerschapsonderwijs.

De gemeente Rotterdam ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap. Met burgerschapsonderwijs willen we leerlingen helpen om weerbare, verantwoordelijke Rotterdammers te worden, die zich gezien en gehoord voelen en meedoen in de maatschappij.

Meer informatie over burgerschap in het onderwijs

Inspectie van het Onderwijs
Curriculum.nu
SLO
PO-Raad
VO-raad
MBO Raad
Onderwijsraad
Kennisplatform voor het onderwijs
Didactief

We roepen alle professionals in het onderwijs in Rotterdam om mee te denken over burgerschap op school. Deel jouw mening.

Lees verder

Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap
Aanbod burgerschapsonderwijs