Burgerschapsles

Onderwijs heeft de opdracht om leerlingen op te leiden tot weerbare burgers. Burgerschapslessen helpen daarbij. Uit gesprekken met leerlingen en onderwijsprofessionals van onder andere Park16hoven, Lyceum Kralingen en Albeda College,  blijkt een breed draagvlak voor burgerschap binnen het onderwijs. Het totale onderwijsveld geeft aan behoefte te hebben aan een aanpak dat het Rotterdamse speelveld voor burgerschap in het onderwijs definieert. Daarom werkt de gemeente samen met hen samen aan de uitwerking van de zogenoemde ‘Rotterdamse aanpak democratisch burgerschap’. Het uitgangspunt is komen tot een gedeeld kader dat duidelijk invulling geeft aan het thema democratisch burgerschap binnen de specifieke Rotterdamse context, zonder dat er een te strak keurslijf ontstaat.

Rotterdams kader samen uitwerken

Het Rotterdamse kader wordt samen met vertegenwoordigers uit het scholenveld nader uitgewerkt en wordt onderdeel van het nieuwe onderwijsbeleid. Het benoemt het belang van de basale democratische waarden en onderschrijft de noodzaak van het voeren van respectvolle discussies over lastige onderwerpen rondom het thema burgerschap. Maar de heeft ook een activerend element: ‘Activerend burgerschap’. Burgerschap moet je namelijk doen; in de wijk of in de buurt.
 

Denk mee en geef jouw mening

Iedereen; leerling, leraar, schoolleider en ouder, kan in Rotterdam meedenken over burgerschap op school. Geef hier jouw mening.


Democratische samenleving bestaat niet vanzelfsprekend 

We achten onze vrije, open en democratische samenleving van onschatbare waarde. Dat zo’n samenleving bestaat, spreekt volgens het ‘Masterplan Onderwijs’ (augustus 2017) niet vanzelf. In deze toekomstverkenning wordt beschreven dat meer aandacht voor burgerschap noodzakelijk is. vanwege sociaal maatschappelijk trends, zoals een groeiende sociale en economische tweedelingen en in de stad voelbare spanningen rond (buitenlandse) conflicten. Burgerschap vergroot begrip en verkleint afstand.


Visie

Burgerschap moet antwoord bieden op zorgelijke trends, maar het masterplan beschrijft ook een nadrukkelijk positief element. Rotterdam heeft in een snel veranderende wereld behoefte aan weerbare leerlingen (burgers) die zichzelf blijven ontwikkelen. Kinderen en jongeren die zelf actief hun eigen toekomst vormgeven. Burgerschap draagt bij aan hun weerbaarheid en helpt daarmee de concurrentiekracht van de stad vergroten.