Leraar in Rotterdam? Jouw leerkracht loont.

De Rotterdamse Leraren C.A.O. staat voor Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs. Dit zijn voorwaarden met leuke en nuttige extra's voor leraren, pedagogisch medewerkers en andere onderwijsprofessionals in Rotterdam die in hun werk een directe bijdrage leveren aan het leerproces van peuters, leerlingen of studenten. Deze extra's zijn een blijk van waardering, omdat Rotterdam de tomeloze inzet en bijdrage koestert van deze groep mensen die dagelijks aan de toekomst van jonge Rotterdammers werken. 

Rotterdam verdient de beste leraren. En de beste leraren verdienen Rotterdam. In deze stad maken leraren het verschil. Met succes, want dankzij hen halen leerlingen betere onderwijsresultaten, hogere diploma's en vallen zij minder vaak uit. Een knappe prestatie in een stad waar de opdracht voor het onderwijs groot is.

Met de Rotterdamse Leraren C.A.O. willen de gemeente en de (onderwijs)bestuurders de aantrekkelijkheid van Rotterdam als vernieuwende onderwijsstad bevorderen, nu en in de toekomst. Onderdelen van de Rotterdamse Leraren C.A.O. zijn de Rotterdampas, Rotterdamse lerarenbeurs, Welkomstpremie en Broedplaats010. De Rotterdamse Leraren C.A.O. geeft onderwijstalent de ruimte.

Een gratis Rotterdampas

De gratis Rotterdampas is er voor een brede groep van  onderwijsprofessionals. Dus niet alleen voor leraren en pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie, maar ook voor onderwijsassistenten en conciërges in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en de instructeurs van het mbo.

Met de leukste pas van Rotterdam kun je oneindig op stap en leer je de stad beter kennen. Er zijn meer dan 750 leuke dingen te doen, gratis of met korting. 

Ontwikkel je verder met de Rotterdamse Lerarenbeurs 

De Rotterdamse Lerarenbeurs is er voor:

  • pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie 
  • leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo
  • onderwijsprofessionals  die in hun werk een directe bijdrage leveren aan het leerproces van peuters, leerlingen of studenten.

 Hiermee kun je je verder ontwikkelen door een opleiding of cursus te volgen. Dit kan individueel of samen met collega's. De beurs bedraagt maximaal € 2.000 per persoon. Vraag de beurs hier aan. 

 

Een Welkomstpremie bij schaarste 

Met de Welkomstpremie trekt Rotterdam leraren over de streep aan wie de stad een groot tekort heeft. Dit zijn bevoegde leraren in tekortvakken, zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica, aardrijkskunde, Frans, Duits en Nederlands en leraren in het basisonderwijs met een academische opleiding. De Welkomstpremie bedraagt € 5.000 bij een fulltime aanstelling en wordt uitgekeerd naar rato. De premie vraag je aan via je schoolbestuur. Kijk hier voor meer informatie.  

Innoveer met Broedplaats010

Rotterdam introduceert nóg een reden om als ambitieuze leraar juist in deze stad les te (blijven) geven: Broedplaats 010, een programma voor onderwijsinnovatie. Met dit initiatief daagt de gemeente dertig ambitieuze leraren en pedagogisch medewerkers uit om hun kennis en innovatief vermogen uit te breiden, om die vervolgens in de praktijk te brengen. De deelnemers gaan samen aan de slag met concrete opdrachten om het onderwijs te vernieuwen. Ook komt de dynamiek van de stad Rotterdam aan bod, waarbij de focus ligt op de bijbehorende uitdagingen in het onderwijs en de vroeg- en voorschoolse educatie. Inschrijven? Kijk dan hier.

Meer weten?

Download de flyer Leraren C.A.O.