Commissie Onderwijslab 010

Dit zijn jouw collega's uit het onderwijs..

Carolien Dieleman, directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam

Waarom zit jij in deze commissie?

Onderwijs is een belangrijke cultuurdrager in de stad. Ik vind het belangrijk dat leraren/docenten en hun samenwerkingspartners ruimte geboden wordt voor creativiteit en vernieuwing van onderwijs. De commissie kan hier een ondersteunende rol in spelen.

Waar let jij op bij het beoordelen van initiatieven?

Draagvlak, vindingrijkheid, partnerschap, inbedding in het reguliere onderwijs.

Welke tips heb jij voor mensen die overwegen een initiatief in te dienen?

Om van idee naar initiatief te gaan zijn een aantal stappen nodig. Mijn tip: laat je plan lezen en vraag feedback aan deskundigen. Zorg dat je plannen passen in het Rotterdams onderwijsbeleid. Doe marktonderzoek (bestaan er al soortgelijke initiatieven?). Maak scherp wat je USP is: wat is uniek aan je initiatief?

Welke toegekende initiatieven heb jij geadopteerd en wat kan jij daarmee voor deze initiatieven betekenen?

De havenschool van BS de Toermalijn kan ondersteund worden door de Hogeschool, omdat er op het terrein van de haven- en maritieme sector veel deskundigheid is. EMI werkt in Rotterdam Zuid en kan mee helpen opbouwen.

Sezgin Yilgin, Rayondirecteur Rotterdam-Zuid Rabobank Rotterdam

Waarom zit jij in deze commissie?

De Rabobank staat als coöperatieve bank midden in de samenleving. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij participeren in initiatieven die bijdragen aan de economische vitaliteit van de gemeenschap. Dat doen we enerzijds door zelf actief te participeren aan initiatieven. En anderzijds door klanten, stakeholders en partijen met elkaar te verbinden en te bouwen aan lokale netwerken. Wij delen als één van de partners van Citylab graag onze kennis en ons netwerk en daarom zit ik met plezier in de commissie voor het Onderwijslab.

Waar let jij op bij het beoordelen van initiatieven?

Een aantal belangrijke punten, zoals:
  • Concrete doelstellingen, speer- en actiepunten
  • Samenwerking met ouders, stakeholders en andere scholen
  • Budget en financiering
  • Duurzaamheid van het project/initiatief

Welke tips heb jij voor mensen die overwegen een initiatief in te dienen?

Stel het plan op als een soort ondernemingsplan, van idee tot en met de gespecificeerde begroting.

Tomislav Tudjman, KWP Rotterdams Talent

Waarom zit jij in deze commissie?

Mijn expertise terrein is ‘ onderwijsvernieuwing’ dus ik ben erg geïnteresseerd in creatieve ideeën die de ontwikkeling van kinderen stimuleert.

Waar let jij op bij het beoordelen van initiatieven?

Consistentie in het verhaal, uitvoerbaarheid, en betrokken instanties, medewerkers, bereik kinderen.

Welke tips heb jij voor mensen die overwegen een initiatief in te dienen?

Volg het format nauwkeurig en nauwgezet! Wees to the point en laat je budget checken door iemand met verstand van financiën.  

Welke toegekende initiatieven heb jij geadopteerd en wat kan jij daarmee voor deze initiatieven betekenen?

Ik ben coördinator van de KWP Rotterdams Talent en daarmee probeer ik de lijntjes tussen de KWP en de commissie verbinden.

Rieneke Heerink, projectleider Passie op Zuid

Waarom zit jij in deze commissie?

Voordat ik projectleider werd van Passie op Zuid, gaf ik 12 jaar maatschappijleer op een Rotterdamse middelbare school. In mijn huidige werk houd ik mij bezig met de professionalisering van docenten op Zuid door verbindingen te leggen tussen docenten van de verschillende scholen; leren met en van elkaar. Mij is gevraagd in de commissie mee te denken over met name die plannen die het voortgezet onderwijs betreffen. Deelname aan de commissie geeft een mooi inkijkje in de innovatieve ideeën die leven in het Rotterdamse onderwijs.    

Waar let jij op bij het beoordelen van initiatieven?

Naast de standaard beoordelingscriteria, let ik vooral op de verbindingen die met het plan tot stand komen. Worden er andere scholen betrokken? Is in het plan ruimte voor ouders? Wordt een link gelegd naar het bedrijfsleven?

Welke tips heb jij voor mensen die overwegen een initiatief in te dienen?

Verwerk in je plan hoe je verbindingen legt binnen de school, maar vooral ook daarbuiten met bijvoorbeeld andere scholen, ouders, bedrijfsleven, de wijk.

Welke toegekende initiatieven heb jij geadopteerd en wat kan jij daarmee voor deze initiatieven betekenen?

De Havenschool en Digitaal schoolplein Oud Charlois.

Marieke Meeuwisse, Universitair docent Onderwijswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Waarom zit jij in deze commissie?

In de opleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam staan opvoeding, ontwikkeling en onderwijs in grootstedelijke context centraal. Als onderwijswetenschapper vind ik het belangrijk om wetenschappelijke theorieën over (effectiviteit van) onderwijs te verbinden aan de onderwijspraktijk. Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaring als het gaat om onderwijs en onderwijsonderzoek graag in voor de onderwijspraktijk.

Waar let jij op bij het beoordelen van de initiatieven?

Criteria ter beoordeling van een initiatief zijn:
  • Heldere doelstelling
  • Maatschappelijke relevantie
  • Ontwerp van het initiatief
  • Voorgestelde uitvoering van het initiatief
  • Duurzaamheid van het initiatief
  • Begroting/ Financiële verantwoording

Welke tips heb jij voor mensen die overwegen een initiatief in te dienen?

Probeer bij het opstellen van het plan steeds het doel van het initiatief voor ogen te houden en het (maatschappelijke) belang ervan. Schrijf het plan in een logische volgorde in een coherent verhaal.