Conrector Yolande de Beer: ‘Kansengelijkheid voor alle leerlingen’

Vier scholen voor voortgezet onderwijs doen momenteel mee aan de Talentenklassen: Lyceum Kralingen, Avicenna College, Erasmiaans Gymnasium en het Marnix Gymnasium. Conrector van het Marnix, Yolande de Beer, is tevens voorzitter van de samenwerkende scholen binnen de Talentenklassen. Ze legt uit waarom haar school meedoet en wat het programma inhoudt. ‘De leerlingen van de Talentenklassen zijn de ruwe diamanten van een nieuwe generatie. Het is een doelgroep met veel potentie. Maar: ze hebben een zetje in de rug nodig. Dat is nodig om deze talentvolle kinderen tot ontplooiing te laten komen.’

‘Elk jaar stromen ongeveer vier of vijf leerlingen vanuit de Talentenklassen in bij het Marnix Gymnasium. Dat zijn leerlingen die hier zonder de Talentenklassen waarschijnlijk niet terecht waren gekomen. Daar zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Die hebben vaak te maken met de sociaal-economische situatie van het gezin en culturele achtergronden. De Talentenklassen zorgen ervoor dat die leerlingen hier het onderwijs krijgen dat ze aankunnen, dat hen uitdaagt en waarin ze het beste tot hun recht komen.

Talent komt tot wasdom

‘Onze docent Britt Wadman besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van woordenschat en begrijpend lezen. Daar zit de grootste achterstand. Gaandeweg, in de loop van het schooljaar, zien we de kinderen veranderen. Ze zijn trots, krijgen meer zelfvertrouwen. Ze gaan erin geloven dat het gymnasium ook voor hen is weggelegd. De Talentenklassen zorgen er voor dat hun talent tot wasdom komt. De Talentenklassen voorkomen de verkwisting van hun talent. Zo dragen wij bij aan de kansengelijkheid van alle leerlingen.’