Direct naar content

Coronavirus en leerplicht

De reguliere leerplicht geldt weer. Dat betekent dat leerlingen zowel het fysieke- als het aangeboden onderwijs op afstand, verplicht zijn te volgen.

Wanneer moet een leerling thuisblijven of zich laten testen?

Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich testen. Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat leerlingen en/of ouder(s)/ verzorger(s) niet kunnen worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen. Leerlingen met corona en leerlingen die in quarantaine zitten, blijven vanzelfsprekend ook thuis.

Zit een leerling in een risicogroep?

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit wordt bepaald door leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Leerlingen met gezinsleden uit een risicogroep gaan naar school, maar hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken. Ook dit is de beslissing van leerlingen en/of  ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van deze leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan. Op die manier blijft het onderwijs zo goed mogelijk gecontinueerd.

Twijfel je?

Een school die twijfelt over of leerling en/of ouder(s)/ verzorger(s) een gegronde reden hebben om hun kind thuis te houden raden wij aan hierover het gesprek aan te gaan met leerling en/of ouder(s)/ verzorger(s). In het geval de school niet tot overeenstemming komt met de leerling en/of ouder(s)/ verzorger(s) kan een beroep gedaan worden op het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). Zij kunnen met leerling en/of ouder(s)/ verzorger(s) meedenken om te kijken of en hoe de leerling weer naar school zou kunnen. Leerplicht kan hierin ook meedenken.  

Verzuim melden?

Voor het melden van verzuim aan leerplicht verwijzen wij naar de reguliere afspraken die hierover zijn gemaakt.