Direct naar content
Onderwijs010

Coronavirus en Onderwijs

Het coronavirus heeft grote gevolgen. Op deze pagina vind je informatie die voor Rotterdamse scholen en kinderopvang van belang is.

Actuele informatie

Scholen weer open

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs blijft na de zomervakantie volledig open. Leerlingen en leraren hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Voortgezet (speciaal)onderwijs

Het voortgezet (speciaal)onderwijs is na de zomervakantie weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wel blijft 1,5 meter afstand tussen leerling en leraar gelden.

Mbo, hogeschool en universiteit

Mbo’s, hogescholen en universiteiten hebben na de zomervakantie meer ruimte gekregen voor onderwijs op school of instelling. Voor iedereen op school of instelling geldt onderling 1,5 meter afstand houden.

Toolkit GGD

De GGD heeft een tookit gemaakt voor alle kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen. De toolkit bevat informatie over ventilatie en wat te doen bij een besmetting. Deze toolkit wordt verspreid onder de scholen en de schoolbesturen.

Informatie voor anderstaligen en licht verstandelijk beperkten

De Rijksoverheid heeft allerlei informatie over corona en over de maatregelen laten vertalen in diverse talen. Er zijn ook speciaal informatiemiddelen gemaakt voor mensen die licht verstandelijk beperkt zijn. Heb je moeite de maatregelen uit te leggen aan ouders van leerlingen? Of heb je op een andere manier in je werk te maken met anderstaligen of iemand die licht verstandelijk beperkt is? Dan kun je gebruikmaken van die communicatiemiddelen. Er zijn diverse talen beschikbaar, maar ook posters en animaties. De gemeente Rotterdam heeft ze bij elkaar gezet op de website.

Vragen?

Heb je een vraag of wil je advies als gevolg van het coronavirus neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond, telefoonnummer 010 443 80 31.

Heb je een vraag en weet je niet precies waar je moet zijn? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van de afdeling Onderwijs.

Actueel