Direct naar content
Onderwijs010

Coronavirus en Onderwijs

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel scholen. De Rijksoverheid heeft maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor scholen en kinderopvang van belang zijn.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang hebben hun deuren weer geopend. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

  • Basisscholen in het primair onderwijs hebben tussen 11 mei en 8 juni de groepsgrootte in de klas gehalveerd; kinderen gaan tot 8 juni ongeveer 50% van de tijd naar school. Op de dag dat ze naar school gaan, gaan ze een hele dag. Vanaf 8 juni gaat het basisonderwijs weer volledig open.
  • De dag dat de leerlingen niet op school zijn, krijgen ze onderwijs op afstand.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd is 100% open. Het leerlingenvervoer is hiervoor ook weer opgestart.
  • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs openen op dinsdag 2 juni weer hun deuren.
  • Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat vanaf 15 juni weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

    Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de website van Rijksoverheid.

Noodopvang en 24/7-opvang

De noodopvang en de 24/7-opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen gaat door.

Inventarisaties

Wekelijks inventariseert de gemeente hoeveel kinderen en jongeren bij het thuisonderwijs extra begeleiding nodig hebben, in een onveilige thuissituatie zitten of onbereikbaar zijn voor school of kinderopvang. Op basis van de uitkomsten kijkt de gemeente in overleg met de schoolbesturen en de hulpverlening wat nodig is. Dat kan extra ondersteuning zijn bij het thuisleren of een gesprek met een orthopedagoog of hulpverlener.

Testen

Voor leraren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs en pedagogisch medewerkers in de dag- en gastouderopvang geldt vanaf 11 mei hetzelfde testbeleid als voor zorgmedewerkers. Zij kunnen zich laten testen als ze minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben.

De GGD organiseert deze testmogelijkheid in afstemming met het Centrum Jeugd & Gezin (CJG). Eind april/ begin mei ontvangen de scholen en de kinderopvang een brief met informatie over waar de test plaatsvindt en hoe personeelsleden met klachten zich voor een test kunnen aanmelden.

Achterstanden voorkomen

Tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben om achterstanden te voorkomen. Daar zorgt de gemeente Rotterdam samen met schoolbesturen, scholen en houders kinderopvang voor. We bieden:

Actueel