Direct naar content

Coronavirus en Onderwijs

Het coronavirus heeft grote gevolgen. Op deze pagina vind je informatie die voor Rotterdamse scholen en kinderopvang van belang is.

Heropening basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en mbo

De basisscholen, kinderopvang, speciaal (basis)onderwijs, middelbare scholen en mbo-instellingen zijn voor alle leerlingen en studenten weer open. Voor hogescholen en universiteiten geldt dat er tot eind april 2021 geen fysieke onderwijsactiviteiten plaatsvinden en vindt het onderwijs plaats op afstand. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten.

De buitenschoolse opvang (bso) blijft ook gesloten, omdat dit tot extra contacten en besmettingen kan leiden. De noodopvang op de bso’s blijft geopend. Meer informatie over het onderwijs en de kinderopvang vind je op de website van de Rijksoverheid.  

Meldpunt kwetsbare kinderen sluit per 22 februari 2021

Het Meldpunt Kwetsbare Kinderen sluit per maandag 22 februari 2021. Dat betekent dat professionals vanaf deze datum alleen weer via de reguliere route hun bezorgdheid over een kind kunnen doorgeven. Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Signaleer dit dan in SISA en gebruik de meldcode.

Bel bij acute crisissituaties met het Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR): 010 – 233 00 00. Bel bij direct gevaar altijd 112.

Actueel

Algemene informatie