Direct naar content
Onderwijs010

Coronavirus en Onderwijs

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel scholen. De Rijksoverheid heeft maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor scholen en kinderopvang van belang zijn.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs en de kinder- en gastouderopvang hebben hun deuren weer geopend.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat vanaf 15 juni weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te  het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de website van Rijksoverheid.

Noodopvang

Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep of werkzaam in de vitale sector, is er tijdens de coronacrisis noodopvang geregeld. Vanaf 8 juni stopt deze noodopvang, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig opengaan.

24/7 opvang

De 24/7-opvang blijft in avond, nacht en weekenden wel beschikbaar voor kinderen waarvan één of beide ouders in de zorg werkt. Het gaat om ouders die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Dit geldt ook voor het zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen). Meer informatie over de locaties en aanmelden voor de 24/7- opvang vindt u hier.

Meldpunt kwetsbare kinderen

Professionals in de zorg en het onderwijs kunnen signalen over kwetsbare kinderen telefonisch of per e-mail doorgeven aan het meldpunt kwetsbare kinderen. De medewerker van het meldpunt geeft het signaal direct door aan de juiste instantie die aan de slag gaat om het kwetsbare kind te helpen. Dat kan de school zijn, maar ook het wijkteam, de afdeling Onderwijs van de gemeente, Jeugdzorg of Veilig Thuis.

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 14 010 en meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl.

Bel bij een levensbedreigende situatie met de politie (112) en bij acute crisissituaties met het Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond: 010 – 233 00 00.

Actueel