Direct naar content
Onderwijs010

Leerplicht

Basisscholen, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijsscholen zijn volledig open. Dat betekent dat de leerplichtwet ook weer geldt. Het is de bedoeling dat alle kinderen die gezond zijn, naar school gaan. We adviseren je om de adviezen en de richtlijnen van het RIVM in de gaten te houden, zodat je op de hoogte bent van de laatste informatie.

De adviezen van het RIVM

  • Leerlingen met gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten, niezen, of koorts; of die huisgenoten met dergelijke klachten hebben, blijven thuis. Ouder(s)/verzorger(s) bespreken dit met school.
  • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (ouder(s)/verzorger(s) bespreken dit met de school).
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

Wanneer een leerling door één van deze redenen niet naar school kan, moeten de ouders/leerling goede afspraken maken over het volgen van onderwijs. Je registreert het verzuim in dit geval als geoorloofd.

Luxe verzuim

Reizen naar landen met een oranje of rood reisadvies wordt vanwege de risico’s afgeraden. Mensen die toch op vakantie gaan naar een land met een oranje reisadvies, moeten bij terugkomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar, maar wel voor kinderen boven de 12 jaar. School hoeft voor kinderen die vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de zomervakantie niet naar school kunnen geen verzuimmelding te doen bij Leerplicht. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. Wij vragen je als school om met ouders en kinderen afspraken te maken over de mogelijkheid om kinderen die zich in thuisquarantaine bevinden onderwijs op afstand te geven. Bijvoorbeeld door middel van digitaal onderwijs of met behulp van huiswerkopdrachten.  Meer informatie hierover vind je op de website van Rijksoverheid.

Ongeoorloofd verzuim

Al het ongeoorloofde verzuim moet vanaf de start van het nieuwe schooljaar worden gemeld aan Leerplicht. Ongeoorloofd verzuim betekent dat een leerling meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is in 4 weken. De leerplichtambtenaar kan hierop gaan handhaven als er geen geldige reden is voor afwezigheid.

Ondersteuning voor ouders

Indien nodig regelt de leerplichtambtenaar ondersteuning voor ouders, bijvoorbeeld door een afspraak te maken met het CJG, zodat de verpleegkundige of pedagoog wellicht de angst voor besmetting bij ouders kan wegnemen of, als er meerdere problemen in het gezin spelen, ondersteuning kan regelen door het wijkteam.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over leerplicht kun je contact opnemen met een leerplichtambtenaar, bereikbaar via 14010 of leerplicht@rottterdam.nl.

Actueel