Direct naar content
Onderwijs010

Veel aandacht voor kwetsbare kinderen

Schoolbesturen, houders kinderopvang en de gemeente Rotterdam blijven aandacht houden voor kwetsbare kinderen. Vanaf de sluiting van de scholen brengen de partijen samen in kaart om welke kinderen het gaat. Ook is er voor professionals een meldpunt kwetsbare kinderen.

Het Gezamenlijk Regieteam van scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente Rotterdam gaat door met de inventarisaties, ook nu de kinderopvang en basisscholen weer van start gaan.

Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs blijven de maatregelen erop gericht om te zorgen dat de jongeren in Rotterdam ook in deze periode zo veel als mogelijk het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben, en dat zij waar nodig ook ondersteuning en hulp krijgen.

Bij de inventarisaties is vooral aandacht voor kinderen en jongeren die in een kwetsbare of onveilige thuissituatie zitten. Er kan sprake zijn van psychische of fysieke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Daarnaast zijn er kinderen en jongeren waarmee de school geen contact meer heeft.

Inventarisaties

Wekelijks inventariseert de gemeente hoeveel kinderen en jongeren bij het thuisonderwijs extra begeleiding nodig hebben, in een onveilige thuissituatie zitten of onbereikbaar zijn voor school of kinderopvang. Op basis van de uitkomsten kijkt de gemeente in overleg met de schoolbesturen en de hulpverlening wat nodig is. Dat kan extra ondersteuning zijn bij het thuisleren of een gesprek met een orthopedagoog of hulpverlener. Kinderen in een onveilige thuissituatie kunnen bij de noodopvang terecht.

Deurbezoek

Als een school geen contact meer heeft met een leerling probeert eerst het schoolmaatschappelijk werk contact te krijgen. Blijft het kind onbereikbaar, dan volgt een deurbezoek, uitgevoerd door leerplichtambtenaren of het Stedelijk Team Jongerenwerk JOZ. Zij komen bij het gezin aan de deur en verzoeken de ouders om direct contact op te nemen met de school. Lukt het na twee deurbezoeken nog niet om contact te krijgen met het kind of gezin dan schakelt de gemeente – in overleg met de school – Jeugdzorg, Veilig Thuis of de politie in.

Meldpunt

Professionals in de zorg en het onderwijs kunnen signalen over kwetsbare kinderen telefonisch of per e-mail doorgeven aan het meldpunt kwetsbare kinderen. De medewerker van het meldpunt geeft het signaal direct door aan de juiste instantie die aan de slag gaat om het kwetsbare kind te helpen. Dat kan de school zijn, maar ook het wijkteam, de afdeling Onderwijs van de gemeente, Jeugdzorg of Veilig Thuis.

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 14 010 en meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl.

Bel bij een levensbedreigende situatie met de politie (112) en bij acute crisissituaties met het Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond: 010 – 233 00 00.