Dagprogrammering

Dagprogrammering is onderdeel van de Children’s Zone in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Dagprogrammering heeft als doel de kansen te vergroten en bij te dragen aan een brede ontwikkeling van kinderen. Om dit te bereiken krijgen alle leerlingen van de scholen in de Children’s Zone, naast het reguliere onderwijs-curriculum, tien extra activiteitsuren per week aangeboden. Deze uren zijn niet alleen voor het verbeteren van taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor huiswerkbegeleiding, gezondheid en bewegen, kennismaken met cultuur, techniek, burgerschap en oriëntatie op beroepen. Iedere school bepaalt zelf de inhoud en vorm van de extra uren zodat deze passen bij de school, de docenten, de leerlingen en de ouders.

Wat is er gedaan?


Het opgaveteam bestaande uit een afvaardiging vanuit de verschillende schoolbesturen, de gemeente en het NPRZ heeft een programma van eisen uitgewerkt. Hierin staat waar de Dagprogrammering aan moet voldoen. Tijdens de werkconferentie Dagprogrammering op 3 april 2019 is dit programma van eisen aan alle schooldirecteuren uit de Children's Zone voorgelegd. Hun input is verwerkt in het defintieve programma van eisen.
 
Vier scholen hebben met ondersteuning van het opgaveteam gewerkt aan een concept-programma. Hoe zou Dagprogramering er op hun school uit kunnen komen te zien? Ook deze concept-programma's zijn gepresenteerd en beproken tijdens de werkconferentie.

Werkconferentie 3 april

Hieronder staat een aantal van de presentaties die tijdens de werkconferentie op 3 april 2019 gegeven zijn:werkconferentie Dagprogrammering_1
 
Van de werkconferentie is een verslag gemaakt, dit verslag en het volledige programma van eisen zijn op te vragen via DagprogrammeringMO@rotterdam.nl.
 
 

Wat staat er nog te doen?

Na de werkconferentie gaan de scholen aan de slag met het opstellen van een plan voor de invulling van de Dagprogrammering. Het opgaveteam biedt scholen hulp in de vorm van informatie, advies en ondersteuning. Zowel bij het opstellen van het plan, als het invullen en uitvoeren hiervan. Het opgaveteam brengt mogelijke belemmeringen in kaart en werkt (mee) aan het oplossen hiervan.

Globale planning:

  • april/mei scholen schrijven een plan voor invulling van Dagprogrammering op de eigen school
  • juni/juli opgaveteam toetst de plannen van de scholen
  • juli/augustus/september beschikkingen; subsidies worden toegekend
  • augustus/september eerste scholen starten met Dagprogrammering
 
Het opgaveteam is bereikbaar via DagprogrammeringMO@rotterdam.nl