Dagprogrammering

Dagprogrammering is onderdeel van de Children’s Zone in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Dagprogrammering heeft als doel de kansen te vergroten en bij te dragen aan een brede ontwikkeling van kinderen. Om dit te bereiken krijgen alle leerlingen van de scholen in de Children’s Zone, naast het reguliere onderwijs-curriculum, tien extra activiteitsuren per week aangeboden. Deze uren zijn niet alleen voor het verbeteren van taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor huiswerkbegeleiding, gezondheid en bewegen, kennismaken met cultuur, techniek, burgerschap en oriëntatie op beroepen. Iedere school bepaalt zelf de inhoud en vorm van de extra uren zodat deze passen bij de school, de docenten, de leerlingen en de ouders.
 

 

Waar staan we nu?
 

Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 zijn alle 30 scholen in de Children's Zone van start gegaan met Dagprogrammering. Op woensdag 4 september 2019 is dit officïeel ingeluid door wethouder onderwijs Saïd Kasmi samen met directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors, verschillende schooldirecteuren en leerlingen. Kijk hier voor het nieuwsbericht op deze site.

Wat ging hieraan vooraf?


Het opgaveteam bestaande uit een afvaardiging vanuit de verschillende schoolbesturen, de gemeente en het NPRZ heeft, sinds begin 2019, een programma van eisen uitgewerkt. Hierin staat waar de Dagprogrammering aan moet voldoen. Tijdens de werkconferentie Dagprogrammering op 3 april 2019 is dit programma van eisen aan alle schooldirecteuren uit de Children's Zone voorgelegd. Hun input is verwerkt in het defintieve programma van eisen.
 
Vier scholen hebben met ondersteuning van het opgaveteam gewerkt aan een concept-programma. Hoe zou Dagprogramering er op hun school uit kunnen komen te zien? Ook deze concept-programma's zijn gepresenteerd en beproken tijdens de werkconferentie.

Werkconferentie 3 april

Hieronder staat een aantal van de presentaties die tijdens de werkconferentie op 3 april 2019 gegeven zijn:
 
Van de werkconferentie is een verslag gemaakt, dit verslag en het volledige programma van eisen zijn op te vragen via DagprogrammeringMO@rotterdam.nl.
 
In de maanden april tot en met juni zijn alle scholen aan de slag gegaan met het schrijven van een eigen plan voor Dagprogrammering. Zij zijn hierbij, waar nodig, geholpen door het opgaveteam. Het opgaveteam is in deze periode ook op zoek gegaan naar manieren om de scholen verder te ondersteunen en te ontlasten.

Conferentie 10 juli

Tijdens de conferentie van 10 juli zijn nogmaals alle scholen bij elkaar gekomen. Er is inzicht gegeven in de status: 'hoeveel scholen zijn er klaar voor' en er is gesproken over 'hoe verder'.

Hieronder staan de presentaties die tijdens de conferentie op 10 juli 2019 zijn gegeven:
 
Van de conferentie is een verslag gemaakt, dit verslag is op te vragen via DagprogrammeringMO@rotterdam.nl.

 

Het opgaveteam is bereikbaar via DagprogrammeringMO@rotterdam.nl