Dagprogrammering op de Oranjeschool: “Investeer in elkaar en zorg voor verbinding tussen leerkrachten en vakleerkrachten.”

Als school binnen de Children’s Zone is de Oranjeschool in de wijk Bloemhof drie jaar geleden met Dagprogrammering gestart. Directeur Ralf van Iperenburg is blij met die 10 uur extra lessen: “Dagprogrammering ontlast de leerkrachten die veel meer tijd en ruimte hebben voor hun lessen in de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Wij geloven in de kracht van een breed aanbod voor de ontwikkeling van kinderen en dan heb je gewoonweg meer uren nodig om alle vakken te geven. Zonder die extra uren red je het niet. Wij hebben nu een uitgebalanceerd en samenhangend aanbod van basisvakken en aanvullende vakken dat werkt voor kinderen en leerkrachten.”

De Oranjeschool biedt naschools 10 uur extra lessen aan via een verlengd dagarrangement. “We hadden daarvoor al ervaring opgedaan met zes uur extra”, vertelt Van Iperenburg. “Die lessen waren destijds geïntegreerd in de reguliere lessen en dat was voor de leerkrachten erg lastig, omdat ze voortdurend moesten switchen. Daarom hebben we de extra lessen Dagprogrammering nu aansluitend op de reguliere schooltijd gepland.”

Vakleerkrachten voor extra lessen
De kernvakken rekenen, taal en lezen worden door vaste leerkrachten gegeven, de overige vakken worden gegeven door de vakleerkrachten van Dynamic Activities. Dat heeft voordelen voor de leerkrachten. “Onze vaste leerkrachten kunnen die extra tijd gebruiken voor de ontwikkeling van hun eigen lessen”, stelt Van Iperenburg. “Bovendien kunnen ze zich specialiseren op hun vakgebied.”

Voor de extra lessen via Dagprogrammering werken er acht vaste vakleerkrachten en één coördinator van Dynamic Activities op de school. Van Iperenburg: “Ik ben erg blij met hun coördinator Mayron Joseph (juf May voor de kinderen), want zij regelt alles en verzorgt de contacten met de leerkrachten en de ouders.”

Verplicht en vrije keuze

De Dagprogrammering bestaat uit twee naschoolse onderdelen voor de groepen 3 tot en met 8. Allereerst zijn er verplichte vakken voor de hele klas, zoals Engels, huiswerkbegeleiding, typen en burgerschap. “Het kind doet deze extra vakken dus met zijn of haar eigen klas”, geeft Van Iperenburg aan. “Daarnaast hebben we een breed keuzemenu met vakken als kunst, dans, sport, fotografie, programmeren en koken. Ieder kind maakt zelf een keuze.”

De verlengde leertijd vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en start aansluitend op de reguliere onderwijstijd en duurt van 14.30 tot 15.45 uur. Op woensdag is de extra leertijd van 12:30 tot 14:00 uur.

Positieve leeromgeving

De leerlingen zijn erg enthousiast. “We hoeven totaal geen moeite te doen om leerlingen te motiveren om deel te nemen”, vertelt Van Iperenburg. “Integendeel, de kinderen en ook de ouders willen het liefst meer extra lessen. Voor mij hoeft dat niet, want de schooldag is al lang genoeg voor ze. Kinderen worden blij van de lessen en dat zorgt mede voor een positieve leeromgeving. Ook in de zomervakantie komen kinderen graag naar onze extra lessen. Dynamic Activities organiseert dan een Zomerschool voor ons en het animo daarvoor is bijzonder groot.”

Investeer in elkaar

De school evalueert jaarlijks de Dagprogrammering: wat gaat goed en wat kan beter? “Zo maak je kwaliteitsslagen”, geeft Van Iperenburg aan. “Of ik tips heb? Investeer in elkaar en zorg voor verbinding tussen leerkrachten en vakleerkrachten. Benoem een coördinator en betrek die bij overleg en vergaderingen. En zorg dat de vakleerkrachten onderdeel zijn van de school en zorg voor aansluiting op de visie van de school. Wij organiseren bijvoorbeeld sessies voor de vakleerkrachten over onder meer pedagogische vaardigheden, gewenst gedrag en het didactisch model. En ook belangrijk: vergeet de sociale kant niet. Wij organiseren gezellige uitjes met leerkrachten én vakleerkrachten. Zo leer je elkaar beter kennen en dat bevordert de samenwerking en het vertrouwen.”

Regels, vrijheid en autonomie

Als Van Iperenburg drempels of kwetsbaarheden moet benoemen, dan zijn dat de onzekerheid over de toekomstige bekostiging en de krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten en vakleerkrachten. “Financieel kunnen wij dit extra aanbod van lessen niet zelf betalen en helaas kunnen we ook niet snel een blik van leerkrachten en vakleerkrachten opentrekken”, geeft Van Iperenburg aan. “Goed dat de gemeente alles in het werk zet voor de werving van leerkrachten en zij-instromers en herintreders. Ik waardeer het bijzonder dat de gemeente investeert in het onderwijs. Dagprogrammering is een goede beleidskeuze, want de jeugd is de toekomst van onze stad. Verder zijn er spelregels voor Dagprogrammering, maar daarbinnen hebben we veel vrijheid en autonomie om het passend te maken voor onze school. Dat is fijn.”