Wethouder Versnel Bezoekt Scholen in Rotterdam Zuid: Dagprogrammering in de praktijk

Op 30 oktober, tijdens de Rotterdamse Maand van het Onderwijs, bracht wethouder Versnel, van o.a. Nationaal Programma Rotterdam Zuid, een bezoek aan twee scholen in Rotterdam Zuid: PCB Oranjeschool en het Zuider Gymnasium. Het bezoek richtte zich op de invulling van Dagprogammering in de praktijk, een aanpak die extra leertijd biedt aan leerlingen.

Enthousiasme op PCB Oranjeschool

Op de Oranjeschool krijgen leerlingen elke week 10 extra uren leertijd, met activiteiten zoals Engels en Afrodance. Wethouder Versnel keek mee bij deze activiteiten en zag veel enthousiasme bij de leerlingen. De leerlingen zijn enthousiast over al de activiteiten, waardoor het voor de school makkelijk is om hen te motiveren om mee te doen. De kookles springt eruit als favoriet.

Tim Versnel: Kinderen, docenten en ouders zijn heel enthousiast over de dagprogrammering.

Taalontwikkeling op het Zuider Gymnasium

Op het Zuider Gymnasium sprak wethouder Versnel met docenten en mentoren. In de brugklas krijgen leerlingen dankzij de Dagprogrammering elke week 6 extra uren leertijd. De afgelopen jaren hebben de docenten zich sterk ingezet voor kwaliteitsverbetering en voor het uitbreiden van het taalaanbod binnen de Dagprogrammering. Uit de gesprekken bleek dat er nog steeds een behoefte is aan extra aandacht voor taal. Er wordt gestreefd naar een soepele overgang van basis- naar hoger onderwijs, met consistente aandacht voor taalontwikkeling via Dagprogrammering.

Brede ontwikkeling

Dagprogrammering is niet alleen extra leertijd, het zorgt ook voor ontspanning en inspiratie, en helpt bij de brede ontwikkeling en het verbeteren van de kansen van de leerlingen. In totaal zijn er 42 scholen in Rotterdam Zuid die meedoen met Dagprogrammering. Daarmee bieden we bijna 9.500 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid extra leertijd.

Meer informatie over Dagprogrammering?

Kijk op www.onderwijs010.nl/themas/dagprogrammering.

Gerelateerde artikelen