Stimuleringsregeling ICT & Media

Het vak ICT & Media is voor leerlingen onmisbaar geworden. Gemeente Rotterdam wil scholen binnen de Dagprogrammering aanmoedigen om er aandacht aan te besteden. Daarom heeft zij voor schooljaar 2021/2022 een stimuleringsregeling in het leven geroepen.

Stimuleringsregeling

Binnen de stimuleringsregeling wordt het mogelijk om voor lessen in ICT & Media een hoger uurbedrag in te zetten. De gebruikelijke €3,73 per leerling/per uur (uit de subsidie voor Dagprogrammering), wordt door de gemeente aangevuld tot €5,00 per leerling/per uur. Daardoor wordt het mogelijk om kleinere klassen te hanteren.

De stimuleringsregeling werkt als volgt:

  • U maakt gebruik van het aanbod van één van onze preferred suppliers, die u onderaan deze pagina vindt;
  • Uitgangspunt is dat er groepen van maximaal 16 leerlingen worden gehanteerd. Hierdoor is er meer aandacht voor leerlingen en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede (de Ondersteuner Dagprogrammering denkt graag met u mee over de praktische uitvoerbaarheid hiervan);
  • Er wordt vanuit gegaan dat u zelf over voldoende devices beschikt voor de leerlingen;
  • U betaalt de aanbieder per groep van max. 16 leerlingen een bedrag van €59,68 per les. De rest van de factuur (€20,32 per les) wordt door de aanbieder naar de gemeente gestuurd en daardoor verrekend.

Wilt u gebruik maken van deze regeling of er meer over weten? Neem dan contact op met uw Ondersteuner Dagprogrammering.

Preferred suppliers

Binnen de stimuleringsregeling voor 2021/2022 kunt u gebruik maken van één van de preferred suppliers. Zij stellen zich graag even aan u voor: