De beste leraren voor Rotterdam

Rotterdam is een uitdagende omgeving om les te geven. Dit maakt het des te belangrijker dat kinderen en jongeren les krijgen van de beste docenten die er in Nederland te vinden zijn.

Daarom ondersteunt ook de gemeente leraren zoveel mogelijk bij het optimaal kunnen uitoefenen van hun vak. Dat gebeurt door projecten die het Rotterdamse onderwijs aantrekkelijk maken, die zich richten op de bekwaam- en bevoegdheid van onderwijzend personeel en die de toestroom van nieuwe docenten en leraren richting deze stad aantrekken.

Onderwijslab010

Als leraar, leidster, ouder, onderwijsmedewerker of schoolleider ziet u dagelijks wat werkt, maar ook waar het anders of beter kan. Onderwijslab010 geeft ideeën over hoe we

het onderwijs in Rotterdam verder kunnen verbeteren, de ruimte. Bijvoorbeeld hoe je jouw eigen lessen wilt verbeteren of op welke manier we gezamenlijk het onderwijs in de stad een boost kunnen geven. Onderwijslab010 is dé plek om innovatieve initiatieven in te dienen en in de praktijk te brengen. Per jaar is binnen Onderwijslab010 in totaal 500.000 euro beschikbaar om van droom naar daad te komen. Meer informatie vind je op de website van Citylab010, waar Onderwijslab010 deel van uitmaakt. Wilt je een initiatief vooraf met een medewerker van Onderwijslab010 bespreken, maak dan per e-mail een afspraak.

Talentscouten in het onderwijs

Natuurlijk hebben we nadrukkelijk oog voor jong onderwijzend talent binnen ons eigen onderwijs. We stimuleren door middel van verschillende activiteiten de jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten, actief om te kiezen voor een onderwijscarrière. Daarnaast hebben PABO en lerarenopleidingen samen met een aantal geselecteerde scholen voor voortgezet onderwijs een aantrekkelijk programma opgezet voor jonge Rotterdammers met een ambitie voor het onderwijs. Heb jij een potentiele topleraar in de klas, of ken je een jongere die geknipt is voor het Rotterdamse onderwijsvak? Neem dan contact op met Eddie Meijer, over de mogelijkheden om deze jongere daarin een steuntje in de rug te geven. Of klik hier voor meer informatie.

Profiel van de Rotterdamse leraar

Hoe is het om voor de klas te staan? Wat vraagt het onderwijzersvak van je? Welke opleidingen staan voor jou open, wanneer je verder wilt in het onderwijs? Door middel van het spel ‘profiel van de Rotterdamse leraar’ kunnen jongeren ontdekken wat het van hen vraagt om voor de klas te staan in een stad als Rotterdam. Het spel maakt hen ook wegwijs in de opleidingsmogelijkheden. Wil jij met jongeren die wellicht potentieel leraar of lerares zijn, dit spel spelen? Het spel wordt bij de start van het nieuwe schooljaar aan elke school beschikbaar gesteld. Bijkomend voordeel: je kunt het spel ook met je onderwijscollega’s spelen, om aan de hand van het profiel na te gaan of er nog zaken zijn waar jij jezelf wellicht nog verder in kunt of wilt ontwikkelen.

Leraren C.A.O.

Wie in Rotterdam lesgeeft, verdient iets extra. De Complementaire Arbeidsafspraken Onderwijs, kortweg Leraren C.A.O. voor Rotterdam. geven leraren en pedagogisch medewerkers in de stad verschillende extra mogelijkheden en voordelen. Denk aan voordelen op gebied van opleidingen en studie. Meer weten? Lees dan verder over de Direct naar de Leraren C.A.O. >>

 

Waarom investeren we gezamenlijk in De beste leraren voor Rotterdam?
In Rotterdam streven we ernaar dat alle lessen op Rotterdamse scholen gegeven worden door leraren die bevoegd en bekwaam zijn om in de grote stad les te geven. Leraren die gezamenlijk optrekken en sterk en positief staan in hun beroep. Alle Rotterdamse kinderen verdienen dat.

Waar doelen we gezamenlijk op?
Binnen het onderwijsbeleid Leren Loont! werken Rotterdamse scholen en de gemeente samen aan hogere onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. In ditzelfde beleid hebben onderwijsveld en gemeente vastgelegd ernaar te streven dat alle lessen op Rotterdamse scholen gegeven worden door leraren die daartoe bevoegd en bekwaam zijn. Leraren die de skills hebben die nodig zijn om in de grote stad les te geven en die een gezamenlijke positieve beleving hebben van hun beroep. Doel is om de aantrekkelijkheid van werken in het Rotterdamse onderwijs te vergroten: voor die topdocenten die er al werken, maar ook voor het aantrekken van nieuwe beste leraren voor Rotterdam.