De ervaring van pedagogisch medewerker Chantal Nass met Thuis in Taal naar Huis: ‘Kinderen doen actiever mee op de groep’

Pedagogisch medewerker van Kindcentrum IJsselmonde, Chantal Nass, is vanaf de start van de Thuis in Taal betrokken. Dat gezinnen in aanvulling hierop nu ook thuis begeleiding krijgen, heeft volgens haar veel meerwaarde: ‘In gezinnen waar meer interactie is tussen ouder en kind, leren kinderen meer van wat wij ze aanbieden op de Peutergroep. Thema’s krijgen meer betekenis voor ze. Zo gaan kinderen die eerst bijna niet praatten, nu vertellen wat ze thuis hebben gedaan. Uit wat ze vertellen, merk ik dat ze begrijpen wat het thema inhoudt.’


Niet gewend
‘Het is niet alleen onzekerheid bij ouders over de taal waarin ze met hun kind kunnen praten, waardoor ouders weinig interactie hebben met hun kind’, weet Chantal. ‘Soms zijn ouders het gewoon niet gewend. Als ze zelf veel met hun mobiel bezig zijn en hun kind zit achter een tablet, is er ook niet veel communicatie. Dat is geen onwil. Ouders realiseren zich niet hoe belangrijk het is voor hun kind dat ze wel met elkaar praten. Als de begeleiders van Thuis in Taal naar Huis dat thuis voordoen, zien ze hoe simpel dat kan. Bijvoorbeeld door samen met het kind boodschappen te doen en het kind daar echt bij te betrekken.’

Samen het beste
‘Ouders die thuisbegeleiding krijgen, zijn minder ingehouden’, vindt Chantal. ‘Ze weten dat wij ze niet beoordelen, maar dat we net als zij het beste voor hun kind willen. Ze maken meer contact en praten meer met hun kind. Door belangstelling te hebben voor hun thuissituatie, bouw ik aan de relatie en zie ik beter wat zij nodig hebben en staan ze open voor wat ik vertel over de ontwikkeling van hun kind.’

Bekend gezicht
De thuisbegeleiders zijn voor ouders een bekend gezicht, omdat ze vaak op de Peutergroep zijn. Chantal: ‘De begeleiders maken makkelijk contact en weten goed hoe ze ouders, vanuit gelijkwaardigheid, kunnen benaderen. Doordat ze ook goed weten waar ik aan werk met de kinderen, kunnen ze daar thuis mee verder. Ze helpen mij ook met het bedenken van activiteiten voor de groep. Die activiteiten hoeven niet bijzonder te zijn. Het gaat om het gebruik van taal. Ook ouders laten we juist zien dat je daar geen dure spullen of materialen voor nodig hebt.’