Terug naar masterplan
Interview met Annette Lecomte, Schooldirecteur Theater Havo/vwo, Havo/vwo voor Muziek en Dans, de Mavo voor Theater (MT010)

In de toekomst wil ik een goed bereikbaar schoolgebouw of een campus waar verschillende disciplines elkaar treffen en kinderen interdisciplinair leren.

“Gisteravond hadden we de diploma-uitreiking van de Theaterhavo/vwo en zie ik kinderen die verschillende richtingen op gaan, maar gemeen hebben dat zij zin hebben om de wereld in te stappen. Het is die combinatie van nieuwsgierigheid en durf die ik hen wil meegeven. Sta open voor wat de toekomst jou brengt.”

Eind jaren zestig doorliep de jonge Annette Lecomte haar middelbare school in Charlois. “Het waren de jaren waarin verbeelding aan de macht kwam. We hadden een theaterclub, leerden over literatuur en politiek en kregen kunstonderwijs. Thuis had ik ouders die mij niet helemaal begrepen, maar op school voelde ik mij gezien. Dat gun ik ieder kind en kan alleen door intensief contact.”

Contact-rijk onderwijs is volgens de schooldirecteur een van de voorwaarden voor geslaagd onderwijs. “Een tweede is talent. Die twee gaan hand in hand. Door contact te houden met onze leerlingen hebben we in de gaten waar hun talenten en nieuwsgierigheid liggen. Onze middelbare scholen zijn gericht op theater, muziek, dans, film en vormgeving. Kinderen kiezen voor dit kader. Als school moeten wij ernaar blijven kijken of het kind bredere interesses ontwikkelt. Het ideale onderwijs is een ontdekkingstraject. In de toekomst wil ik zien dat scholen hierin samenwerken en bemiddelen als het kind gaandeweg een ander traject voor ogen krijgt. Dit vraagt maatwerk en is alleen mogelijk door intensief contact. Je kunt nog zulke leuke computerprogramma’s hebben en daar komt veel uit, maar echte fascinatie hoor je in gesprekken en zie je in iemands ogen.”

Die vinger aan de pols en het doorverwijzen naar andere opleidingen is een van Lecomte’s ambities. De realiteit is echter weerbarstig. Wanneer leerlingenaantallen te laag worden, krijgen scholen problemen met de onderwijsinspectie en bekostiging. “We moeten af van de systematiek waarin wij dat soort zaken continu moeten monitoren. Hiermee waarborgen we weliswaar de cijfermatige kwaliteit van onderwijs, maar begrenzen we het inhoudelijk.”

In de komende jaren wil Lecomte toewerken naar een college voor de podiumkunsten waar haar verschillende scholen samenkomen met enerzijds behoud van eigen identiteit en anderzijds de meerwaarde van onderlinge ontmoeting. “Nu zitten onze achthonderd leerlingen op het Kruisplein, in Delfshaven en de Benthemstraat. Onze leerlingen komen uit heel het land. In de toekomst wil ik een goed bereikbaar schoolgebouw of een campus waar verschillende disciplines elkaar treffen en kinderen interdisciplinair leren. Dit vraagt om docenten die kwalitatief sterk zijn in hun eigen vakgebied en nieuwsgierig zijn naar het vakgebied van een ander. Zij moeten mee in de nieuwsgierigheid van het kind.”

Weer komt echter de systematiek om de hoek kijken doordat het Ministerie van Onderwijs onlangs juist heeft ingevoerd dat alle docenten lesbevoegdheid moeten hebben. “Terwijl we juist over grenzen héén moeten denken. De overheid wil dat het onderwijs dynamischer wordt terwijl tegelijkertijd dit soort regels worden ingevoerd. Dat werkt niet.”

Tijdens de diploma-uitreiking vertelden Lecomte’s leerlingen over hun toekomstplannen. Vanuit de Theaterhavo of Havo voor Muziek en Dans gaan velen richting een HBO Kunstonderwijs, anderen kiezen voor onder meer Criminologie, Bouwkunde, Rechten of de PABO. “Weer anderen zullen aan een vervolgopleiding beginnen en ontdekken dat dit het niet is. Is dat erg? Ik denk het niet. Deze generatie wordt 120 jaar oud. Ik pleit voor nieuwsgierig onderzoeken. Voor het komende decennium wordt het een uitdaging om onze nieuwe generaties zo te faciliteren dat zij klaar zijn voor de toekomst. Dat leer ik mijn leerlingen, maar eigenlijk leer ik dat ook van hen. Zij helpen mij om verwonderd te blijven en mijzelf te blijven verrijken.”